STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102301 Thuốc thử cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3532 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Còn hiệu lực
18/11/2020

102302 Thuốc thử cho máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2545 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/06/2019

102303 Thuốc thử chuẩn bị thư viện cho xét nghiệm sàng lọc di truyền trước sinh không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC ILMN-003-280122 Đã thu hồi
08/02/2022

102304 Thuốc thử chuẩn bị thư viện cho xét nghiệm sàng lọc di truyền trước sinh không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC ILMN-003-260122 Đã thu hồi
18/02/2022

102305 Thuốc thử chuẩn bị thư viện cho xét nghiệm sàng lọc di truyền trước sinh không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC ILL-003-080422 Còn hiệu lực
09/04/2022

102306 Thuốc thử Collagen xét nghiệm chức năng tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-170/2022/PL Còn hiệu lực
21/11/2022

102307 Thuốc thử cộng hợp trong xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 294/2022/NP-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

102308 Thuốc thử dibucaine đo hoạt tính Cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3468/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/02/2023

102309 Thuốc thử dùng cho Hệ thống định danh nhanh bằng khối phổ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS 11/2023/MA-PL Còn hiệu lực
22/11/2023

102310 Thuốc thử dùng cho máy giải trình tự DNA/RNA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN 002-2023/CBPL-SR Còn hiệu lực
03/04/2023

102311 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2552 PL-TTDV/17000027/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Y Tế Vạn Xuân Còn hiệu lực
14/06/2019

102312 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2553 PL-TTDV/17000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại kỹ thuật y tế Vạn Xuân Còn hiệu lực
14/06/2019

102313 Thuốc thử dùng cho máy phân tích Huyết Học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181595 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
16/07/2019

102314 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3102 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
16/07/2019

102315 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 145-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

102316 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 88CL-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/10/2019

102317 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 155-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO LONG Còn hiệu lực
20/10/2019

102318 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 156-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO LONG Còn hiệu lực
20/10/2019

102319 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 276 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
25/11/2019

102320 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2655 PL Công Ty TNHH Công Nghệ Htb Việt Nam Còn hiệu lực
29/12/2019

102321 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN 02PL-VX-200000036-PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
25/06/2020

102322 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 310522MDRAYHCHH Còn hiệu lực
01/06/2022

102323 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM 0523_PLHTB Còn hiệu lực
07/10/2023

102324 Thuốc thử dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 18-2019/170000007/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Beckman Coulter Hong Kong Limited tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/11/2019

102325 Thuốc thử dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 64-2019/170000007/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Beckman Coulter Hong Kong Limited tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/11/2019

102326 Thuốc thử dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 81-2019/170000007/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Beckman Coulter Hong Kong Limited tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/11/2019

102327 Thuốc thử dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 446.1 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
25/11/2019

102328 Thuốc thử dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 446.2 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
25/11/2019

102329 Thuốc thử dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 25-2020/170000007/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Beckman Coulter Hong Kong Limited tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
04/06/2020

102330 Thuốc thử dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Số: 26 PL-VX/ 200000036/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/01/2022