STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102421 Thuốc thử xét nghiệm Quantitative HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-03-205/2022/PL Còn hiệu lực
08/12/2022

102422 Thuốc thử xét nghiệm sàng lọc sự hiện diện của các chất chống đông lupus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3937/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

102423 Thuốc thử xét nghiệm sàng lọc và nhận diện kháng thể bất thường kháng hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 43LH/PL-2022 Còn hiệu lực
25/03/2022

102424 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 10/MED0721 CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/08/2021

102425 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 11/MED0721 CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/08/2021

102426 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM 01/FYMV1122 Còn hiệu lực
24/11/2022

102427 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM 02/FYMV1122 Còn hiệu lực
24/11/2022

102428 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM 03/FYMV1122 Còn hiệu lực
24/11/2022

102429 Thuốc thử xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 19/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
12/07/2023

102430 Thuốc thử xét nghiệm sinh hóa và đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY CP VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 03/2023/PLYT/SGM Còn hiệu lực
31/01/2024

102431 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm của Staphylococcus spp., Enterococcus spp., và S. agalactiae với các thuốc kháng sinh. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 05/2023/170000087/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/10/2023

102432 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm của Trực khuẩn Gram âm hiếu khí với các thuốc kháng sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 03/2023/170000087/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

102433 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm của vi khuẩn Enterobacterales và vi khuẩn không lên men kháng lại kháng sinh Colistin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220425-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
26/04/2022

102434 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm của vi khuẩn Enterobacterales và vi khuẩn không lên men với thuốc kháng sinh colistin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230727-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
27/07/2023

102435 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với ethambutol của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-07.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

102436 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với ethambutol của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210627-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

102437 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với isoniazid của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-06.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

102438 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với isoniazid của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210626-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

102439 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-03.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

102440 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-04.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

102441 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221021-11.DSM/BPL Còn hiệu lực
21/10/2022

102442 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231113-02/BPL-MBD Còn hiệu lực
14/11/2023

102443 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210528-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
27/07/2021

102444 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS 09/2023/MA-PL Còn hiệu lực
22/11/2023

102445 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy tiện TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221215-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
16/12/2022

102446 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210618-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

102447 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210620-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

102448 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với pyrazinamide của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231113-03/BPL-MBD Còn hiệu lực
14/11/2023

102449 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với streptomycin của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-05.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

102450 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với streptomycin của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231113-04/BPL-MBD Còn hiệu lực
14/11/2023