STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102511 Thuốc thử phủ dầu cho các panel MicroScan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 274/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
14/01/2021

102512 Thuốc thử phủ dầu cho các panel MicroScan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 275/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
14/01/2021

102513 Thuốc thử phụ trợ dùng trong chẩn đoán in vitro được dùng để tách chiết các chất phân tích đặc hiệu từ mẫu thử. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1415/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
13/10/2020

102514 Thuốc thử phụ trợ dùng để bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1411/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
13/10/2020

102515 Thuốc thử phụ trợ dùng để bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1414/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
13/10/2020

102516 Thuốc thử phụ trợ dùng để chuẩn bị mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1458/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2020

102517 Thuốc thử phụ trợ dùng để chuẩn bị mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1459/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2020

102518 Thuốc thử phụ trợ dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của việc hút mẫu và thuốc thử với dung dịch chất nhuộm và dung dịch muối. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1412/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
13/10/2020

102519 Thuốc thử phụ trợ dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của việc hút mẫu và thuốc thử với dung dịch chất nhuộm và dung dịch muối. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1413/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
13/10/2020

102520 Thuốc thử Ristocetin xét nghiệm chức năng tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-174/2022/PL Còn hiệu lực
21/11/2022

102521 Thuốc thử sàng lọc bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne ở trẻ sơ sinh. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-025/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
09/03/2020

102522 Thuốc thử sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02/2023/PL-LABONE Còn hiệu lực
05/01/2024

102523 Thuốc thử sinh hóa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 110422HN-CHESHB Còn hiệu lực
12/04/2022

102524 Thuốc thử sinh hóa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 010722HN-CHESHB Còn hiệu lực
13/07/2022

102525 Thuốc thử sinh học (SCBI) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 442/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT BÁCH THẢO Còn hiệu lực
19/06/2020

102526 Thuốc thử sử dụng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 160CL-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/01/2020

102527 Thuốc thử sử dụng cho máy đo HbA1c TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 267 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ ITMED VINA Còn hiệu lực
22/11/2019

102528 Thuốc thử sử dụng trong hiệu chuẩn các phương pháp định lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 28b/2023/AN-PL Còn hiệu lực
31/10/2023

102529 Thuốc thử tách chiết axit nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH TL-003-0623 Còn hiệu lực
02/06/2023

102530 Thuốc thử tách chiết DNA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-033/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

102531 Thuốc thử tăng khả năng bắt cặp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Hologic-007-090822 Còn hiệu lực
10/08/2022

102532 Thuốc thử Thrombin xét nghiệm chức năng tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-171/2022/PL Còn hiệu lực
21/11/2022

102533 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm bán định lượng IgM đặc hiệu với CMV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 38/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102534 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm phát hiện GDH của Clostridium difficile TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 24/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102535 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng AFP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-245/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
15/07/2020

102536 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng amikacin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-1079/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/01/2020

102537 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng C-Peptid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-728/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102538 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CA 125 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-248/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102539 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CA 15-3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-246/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
15/07/2020

102540 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CA 19-9 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-247/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020