STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102541 Thuốc thử phụ trợ dùng trong chẩn đoán in vitro được dùng để tách chiết các chất phân tích đặc hiệu từ mẫu thử. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1415/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
13/10/2020

102542 Thuốc thử phụ trợ dùng để bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1411/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
13/10/2020

102543 Thuốc thử phụ trợ dùng để bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1414/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
13/10/2020

102544 Thuốc thử phụ trợ dùng để chuẩn bị mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1458/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2020

102545 Thuốc thử phụ trợ dùng để chuẩn bị mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1459/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2020

102546 Thuốc thử phụ trợ dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của việc hút mẫu và thuốc thử với dung dịch chất nhuộm và dung dịch muối. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1412/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
13/10/2020

102547 Thuốc thử phụ trợ dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của việc hút mẫu và thuốc thử với dung dịch chất nhuộm và dung dịch muối. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1413/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
13/10/2020

102548 Thuốc thử Ristocetin xét nghiệm chức năng tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-174/2022/PL Còn hiệu lực
21/11/2022

102549 Thuốc thử sàng lọc bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne ở trẻ sơ sinh. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-025/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
09/03/2020

102550 Thuốc thử sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02/2023/PL-LABONE Còn hiệu lực
05/01/2024

102551 Thuốc thử sinh hóa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 110422HN-CHESHB Còn hiệu lực
12/04/2022

102552 Thuốc thử sinh hóa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 010722HN-CHESHB Còn hiệu lực
13/07/2022

102553 Thuốc thử sinh học (SCBI) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 442/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT BÁCH THẢO Còn hiệu lực
19/06/2020

102554 Thuốc thử sử dụng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 160CL-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/01/2020

102555 Thuốc thử sử dụng cho máy đo HbA1c TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 267 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ ITMED VINA Còn hiệu lực
22/11/2019

102556 Thuốc thử sử dụng trong hiệu chuẩn các phương pháp định lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 28b/2023/AN-PL Còn hiệu lực
31/10/2023

102557 Thuốc thử tách chiết axit nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH TL-003-0623 Còn hiệu lực
02/06/2023

102558 Thuốc thử tách chiết DNA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-033/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

102559 Thuốc thử tăng khả năng bắt cặp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Hologic-007-090822 Còn hiệu lực
10/08/2022

102560 Thuốc thử Thrombin xét nghiệm chức năng tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-171/2022/PL Còn hiệu lực
21/11/2022

102561 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm bán định lượng IgM đặc hiệu với CMV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 38/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102562 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm phát hiện GDH của Clostridium difficile TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 24/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102563 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng AFP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-245/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
15/07/2020

102564 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng amikacin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-1079/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/01/2020

102565 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng C-Peptid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-728/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102566 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CA 125 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-248/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102567 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CA 15-3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-246/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
15/07/2020

102568 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CA 19-9 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-247/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102569 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CEA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-249/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102570 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng cortisol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-727/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020