STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102571 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2661/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

102572 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0083 Còn hiệu lực
07/06/2022

102573 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0068 Còn hiệu lực
07/06/2022

102574 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0103 Còn hiệu lực
13/07/2022

102575 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3036/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

102576 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3088/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

102577 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3089/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

102578 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 175/2022/NP-PL Còn hiệu lực
21/09/2022

102579 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0103a Còn hiệu lực
21/09/2022

102580 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0055a Còn hiệu lực
27/09/2022

102581 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 87/2023/NP-PL Còn hiệu lực
08/04/2023

102582 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

102583 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

102584 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid valproic TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3147/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

102585 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ACTH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2826/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022

102586 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ACTH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

102587 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Adamts-13 hoạt hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI 01C-TC/200000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

102588 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Adenosine Diphosphat (ADP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 249 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
01/04/2021

102589 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1831/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/07/2021

102590 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2988/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

102591 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3004/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

102592 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

102593 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

102594 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3011/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

102595 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP (α1-fetoprotein) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2039/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/10/2021

102596 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP-L3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3429/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

102597 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-197/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2021

102598 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0064 Còn hiệu lực
17/05/2022

102599 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2626/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

102600 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0048 Còn hiệu lực
19/05/2022