STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102601 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0050 Còn hiệu lực
19/05/2022

102602 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0070 Còn hiệu lực
19/05/2022

102603 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0072 Còn hiệu lực
19/05/2022

102604 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2625/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

102605 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0087 Còn hiệu lực
28/06/2022

102606 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0097 Còn hiệu lực
05/07/2022

102607 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0064a Còn hiệu lực
19/09/2022

102608 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0087a Còn hiệu lực
28/09/2022

102609 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0097a Còn hiệu lực
28/09/2022

102610 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-282/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2023

102611 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0079 Còn hiệu lực
02/06/2022

102612 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2981/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

102613 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0079a Còn hiệu lực
19/09/2022

102614 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) (ALT) có hoạt hóa pyridoxal phosphate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3273/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

102615 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) có hoạt hóa pyridoxal phosphate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3525/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2023

102616 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) có hoạt hóa pyridoxal phosphate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3784/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/09/2023

102617 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALAT (GPT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

102618 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALB TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 07/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
20/05/2023

102619 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1945/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
30/08/2021

102620 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-204/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/09/2021

102621 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 03/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
05/05/2022

102622 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 04/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
06/05/2022

102623 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2581/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

102624 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2582/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

102625 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2583/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

102626 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2584/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

102627 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2585/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

102628 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2599/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

102629 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0086 Còn hiệu lực
08/06/2022

102630 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0092 Còn hiệu lực
10/06/2022