STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102661 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

102662 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 36/2024/NP-PL Còn hiệu lực
29/01/2024

102663 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-1-acid glycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 33/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
22/02/2021

102664 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-1-acid glycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 34/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
22/02/2021

102665 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-1-acid glycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 142/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

102666 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-1-antitrypsin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0012 Còn hiệu lực
10/03/2022

102667 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-1-antitrypsin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0003 Còn hiệu lực
18/03/2022

102668 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2627/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

102669 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-Amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-202/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

102670 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha2-Antiplasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 113/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
12/09/2022

102671 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha2-Antiplasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 28/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

102672 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 23/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/02/2023

102673 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

102674 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

102675 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

102676 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

102677 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT trong huyết tương/ huyết thanh. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

102678 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AMH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

102679 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AMH TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2312-PL-IA-016-B Còn hiệu lực
18/12/2023

102680 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amikacin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3092/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

102681 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amikacin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0132 Còn hiệu lực
10/03/2023

102682 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amikacin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0127 Còn hiệu lực
20/04/2023

102683 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amikacin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3684/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2023

102684 Thuốc thử xét nghiệm định lượng aminotransferase (ALT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3442/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

102685 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3065/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

102686 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3066/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

102687 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3182/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

102688 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3241/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

102689 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amoniac TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 79/2022/NA-PL Còn hiệu lực
26/08/2022

102690 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amoniac TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 144/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022