STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102721 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM 03/FYMV1122 Còn hiệu lực
24/11/2022

102722 Thuốc thử xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 19/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
12/07/2023

102723 Thuốc thử xét nghiệm sinh hóa và đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY CP VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 03/2023/PLYT/SGM Còn hiệu lực
31/01/2024

102724 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm của Staphylococcus spp., Enterococcus spp., và S. agalactiae với các thuốc kháng sinh. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 05/2023/170000087/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/10/2023

102725 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm của Trực khuẩn Gram âm hiếu khí với các thuốc kháng sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 03/2023/170000087/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

102726 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm của vi khuẩn Enterobacterales và vi khuẩn không lên men kháng lại kháng sinh Colistin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220425-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
26/04/2022

102727 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm của vi khuẩn Enterobacterales và vi khuẩn không lên men với thuốc kháng sinh colistin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230727-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
27/07/2023

102728 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với ethambutol của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-07.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

102729 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với ethambutol của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210627-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

102730 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với isoniazid của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-06.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

102731 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với isoniazid của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210626-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

102732 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-03.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

102733 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-04.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

102734 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221021-11.DSM/BPL Còn hiệu lực
21/10/2022

102735 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231113-02/BPL-MBD Còn hiệu lực
14/11/2023

102736 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210528-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
27/07/2021

102737 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS 09/2023/MA-PL Còn hiệu lực
22/11/2023

102738 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy tiện TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221215-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
16/12/2022

102739 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210618-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

102740 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210620-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

102741 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với pyrazinamide của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231113-03/BPL-MBD Còn hiệu lực
14/11/2023

102742 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với streptomycin của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-05.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

102743 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với streptomycin của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231113-04/BPL-MBD Còn hiệu lực
14/11/2023

102744 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với streptomycin của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210625-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

102745 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men và Cryptococcus spp. TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220422-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
25/04/2022

102746 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men và Cryptococcus spp. TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231122-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
24/11/2023

102747 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men và Cryptococcus spp. TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231122-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
24/11/2023

102748 Thuốc thử xét nghiệm xác nhận sự hiện diện của kháng nguyên HIV-1 p24 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2677/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/05/2022

102749 Thuốc thử xét nghiệm xác nhận sự hiện diện HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3100/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/09/2022

102750 Thuốc thử xét nghiệm xác định các quần thể tế bào dòng lympho TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 71/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/07/2021