STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102781 Thuốc thử xét nghiệm định danh và tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy tiện TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221216-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
16/12/2022

102782 Thuốc thử xét nghiệm định danh và tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy tiện TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221220-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

102783 Thuốc thử xét nghiệm định danh và tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221207-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
07/12/2022

102784 Thuốc thử xét nghiệm định danh và tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221207-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
08/12/2022

102785 Thuốc thử xét nghiệm định danh và xét nghiệm tính mẫn cảm với thuốc kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210254 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
23/04/2021

102786 Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn kỵ khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 242/2022/NP-PL Còn hiệu lực
25/11/2022

102787 Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn kỵ khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 34/2023/NP-PL Còn hiệu lực
10/03/2023

102788 Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn kỵ khí và Corynebacterium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH bioMérieux Việt Nam Còn hiệu lực
18/10/2021

102789 Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn kỵ khí và Corynebacterium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07-DKSH/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/10/2021

102790 Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn kỵ khí và Corynebacterium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07-LAVITEC/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty cổ phần công nghệ Lavitec Còn hiệu lực
18/10/2021

102791 Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn kỵ khí và Corynebacterium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 06/2022/170000087/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/11/2022

102792 Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ: cầu khuẩn gram dương hiếu-kị khí tùy tiện, hiếu khí phát triển nhanh, hiếu khí khó nuôi cấy và Listeria monocytogenes TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 243/2022/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2022

102793 Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ: trực khuẩn gram âm hiếu khí và trực khuẩn gram âm hiếu – kị khí tùy tiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 248/2022/NP-PL Còn hiệu lực
01/12/2022

102794 Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ: trực khuẩn gram âm hiếu khí và trực khuẩn gram âm hiếu – kị khí tùy tiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 38/2023/NP-PL Còn hiệu lực
10/03/2023

102795 Thuốc thử xét nghiệm định lượng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3960-2 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
18/08/2021

102796 Thuốc thử xét nghiệm định lượng antistreptolysin O TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2974/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/08/2022

102797 Thuốc thử xét nghiệm định lượng axit valproic TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3271/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

102798 Thuốc thử xét nghiệm định lượng BNP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

102799 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3171/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

102800 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FPSA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

102801 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HBeAg TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0118 Còn hiệu lực
04/07/2023

102802 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Kali TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-210/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/09/2021

102803 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Kẽm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

102804 Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipoprotein (a) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3345/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

102805 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LP-PLA2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

102806 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3296/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

102807 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Prolactin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

102808 Thuốc thử xét nghiệm định lượng RF TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

102809 Thuốc thử xét nghiệm định lượng vancomycin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3270/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

102810 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1-antitrypsin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3395/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022