STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102871 Thiết bị lấy máu tích hợp kim vô trùng dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3991/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2024

102872 Thiết bị lấy máu vô trùng dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2194/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2022

102873 Thiết bị lấy máu vô trùng dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2195/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2022

102874 Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1005/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/12/2019

102875 Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1069/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/01/2020

102876 Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 90221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI Còn hiệu lực
25/11/2021

102877 Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 90221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI Còn hiệu lực
25/11/2021

102878 Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 90221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI Còn hiệu lực
25/11/2021

102879 Thiết bị lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0162-1/PCBPL-BSVIETNAM Đã thu hồi
09/11/2022

102880 Thiết bị lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0162-1/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
06/06/2023

102881 Thiết bị lấy và bảo quản máu gồm: túi đựng máu ba có chất chống đông, kim và dây lấy máu (Triple blood bag) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2355/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC PHÚ CƯỜNG Còn hiệu lực
16/11/2021

102882 Thiết bị lazer điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 01122021 Còn hiệu lực
20/05/2022

102883 Thiết bị liên kết hệ thống bơm tiêm truyền TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 074-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Fresenius Kabi Việt Nam Còn hiệu lực
26/07/2019

102884 Thiết bị liên kết hệ thống bơm tiêm truyền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 842/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Còn hiệu lực
16/08/2021

102885 Thiết bị lọc không khí (Breathing Filter) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 253/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/06/2020

102886 Thiết bị lọc không khí (Breathing Filter) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2384A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2023

102887 Thiết bị lọc khuẩn, làm ẩm và trao đổi nhiệt TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 03/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
31/10/2023

102888 Thiết bị lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 09_2017 VPĐD Công ty NEO AGRO BUSINESS Còn hiệu lực
27/02/2020

102889 Thiết bị lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 239_2017 VPĐD Công ty NEO AGRO BUSINESS Còn hiệu lực
27/02/2020

102890 Thiết bị lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 50/Baxter-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
03/03/2020

102891 Thiết bị lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 139/Baxter-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
12/11/2020

102892 Thiết bị lưu trữ hình ảnh y khoa độ phân giải cao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 286/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
20/06/2019

102893 Thiết bị luyện tập chi trên và cơ thân mình TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 17/2020 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
20/04/2021

102894 Thiết bị luyện tập chi trên và cơ thân mình TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 08/2022 Còn hiệu lực
04/11/2022

102895 Thiết bị luyện tập chi trên và hai chi dưới dạng ròng rọc TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 17/2020 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
20/04/2021

102896 Thiết bị luyện tập chi trên và hai chi dưới dạng ròng rọc TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 08/2022 Còn hiệu lực
04/11/2022

102897 Thiết bị luyện tập cơ phổi (Máy tập thở ChoiceMMed ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI 1101/2024/PHUTHAI Còn hiệu lực
11/01/2024

102898 Thiết bị luyện tập cơ sàn chậu. Phụ kiện: Đầu cảm biến điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0048-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2019

102899 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆT NAM 1804/2023 Còn hiệu lực
04/05/2023

102900 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆT NAM 050523/KQPL-DMC Còn hiệu lực
21/09/2023