STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102901 Thiết bị nội soi mũi xoang và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 464/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
08/06/2020

102902 Thiết bị nội soi ổ bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-025-2023 Còn hiệu lực
30/10/2023

102903 Thiết bị nội soi Tai Mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 23/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019

102904 Thiết bị nội soi Tai mũi họng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 30052023/BPL-DD Còn hiệu lực
30/05/2023

102905 Thiết bị nội soi tiết niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01140618 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thăng Long Quốc Tế Còn hiệu lực
03/09/2019

102906 Thiết bị nội soi tiết niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 371/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/10/2019

102907 Thiết bị nội soi và can thiệp buồng tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 02-2208/PL-IDSHN Còn hiệu lực
10/08/2022

102908 Thiết bị nối đầu khớp gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0107/2023/VRT Còn hiệu lực
11/07/2023

102909 Thiết bị nong ống chân răng TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 92/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

102910 Thiết bị nung chảy paraffin TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 02/2022 Còn hiệu lực
31/10/2022

102911 Thiết bị nung chảy paraffin (Nồi nấu nến Paraffin) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 006/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
05/06/2019

102912 Thiết bị ổn định thân nhiệt bệnh nhân bằng nước TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181706 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Còn hiệu lực
26/05/2021

102913 Thiết bị phân phối điện và khí treo trần cho phòng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI 07 /170000048/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thành An - Hà Nội Còn hiệu lực
21/07/2020

102914 Thiết bị phân tích các điện cực cấy ghép tim mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/12/229 Còn hiệu lực
17/03/2023

102915 Thiết bị phân tích da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 1908/2022-PLTTBYT Còn hiệu lực
05/09/2022

102916 Thiết bị phân tích da cầm tay, có màn hình mã hàng A-One Tab TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 273-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH thiết bị thẩm mỹ y tế Sài Gòn Còn hiệu lực
29/04/2020

102917 Thiết bị phân tích da Meicet TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020617/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2023

102918 Thiết bị phân tích khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 002/2022/180000000/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/02/2022

102919 Thiết bị phân tích tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 612-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH Còn hiệu lực
26/02/2020

102920 Thiết bị phẫu thuật lạnh Targetcool TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG 2606/2023/PL-TTBYT Còn hiệu lực
30/06/2023

102921 Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1169/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG Còn hiệu lực
28/05/2021

102922 Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2269/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ Long Phương Còn hiệu lực
30/11/2021

102923 Thiết bị phẫu thuật laser CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1392/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

102924 Thiết bị phẫu thuật laser CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1392/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

102925 Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 12W TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

102926 Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 12W TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

102927 Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 12W TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021 - SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
02/07/2021

102928 Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 12W TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021/SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
09/07/2021

102929 Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 45W TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

102930 Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 45W TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021