STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102961 THIẾT BỊ NGOẠI VI CUNG CẤP KHÍ Y TẾ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN A.S.T ASTSG/PLB/20230410_TM Còn hiệu lực
17/04/2023

102962 Thiết bị ngoại vi dùng trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 18/2023-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

102963 Thiết bị ngoại vi dùng trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 26/2023-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2023

102964 Thiết bị ngoại vi trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 24032023/PL-TBNY Còn hiệu lực
16/01/2024

102965 Thiết bị ngoại vi trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 21032023/PLB-BDAKH Còn hiệu lực
16/01/2024

102966 Thiết bị ngoại vi trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 23022023/PLB-LLK Còn hiệu lực
16/01/2024

102967 Thiết bị ngoại vi trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 16122022/PLB-Ngoaivi Còn hiệu lực
16/01/2024

102968 Thiết bị ngoại vy (dùng trong hệ thống khí y tế) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 1715/28042022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2024

102969 Thiết bị nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0563PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG Còn hiệu lực
15/10/2020

102970 Thiết bị nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP 06/2022-VHG-JINDELL Đã thu hồi
19/07/2022

102971 Thiết bị nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP 11/2022-VHG-JINDELL Đã thu hồi
20/09/2022

102972 Thiết bị nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP 02/2023-VHG-JINDELL Còn hiệu lực
16/05/2023

102973 Thiết bị nhận diện khuôn mặt kèm đo nhiệt độ cơ thể TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 545.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BEET INNOVATORS Còn hiệu lực
10/10/2020

102974 Thiết bị nhận tín hiệu không dây từ dây đo áp lực TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 294-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
03/03/2020

102975 Thiết Bị Nhiệt Lạnh Trị Liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 174-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
06/11/2020

102976 Thiết Bị Nhiệt Nóng Trị Liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 174-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
06/11/2020

102977 Thiết bị nhiệt nóng trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2786A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2023

102978 Thiết bị nhiệt trị liệu cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 080519MP/1700000123/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
29/07/2019

102979 Thiết bị nội soi bàng quang và buồng tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-026-2023 Còn hiệu lực
30/10/2023

102980 Thiết bị nội soi khí quản – phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 516/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
15/09/2021

102981 Thiết bị nội soi khí quản – phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 348/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
15/09/2021

102982 Thiết bị nội soi mũi xoang và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 464/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
08/06/2020

102983 Thiết bị nội soi ổ bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-025-2023 Còn hiệu lực
30/10/2023

102984 Thiết bị nội soi Tai Mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 23/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019

102985 Thiết bị nội soi Tai mũi họng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 30052023/BPL-DD Còn hiệu lực
30/05/2023

102986 Thiết bị nội soi tiết niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01140618 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thăng Long Quốc Tế Còn hiệu lực
03/09/2019

102987 Thiết bị nội soi tiết niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 371/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/10/2019

102988 Thiết bị nội soi và can thiệp buồng tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 02-2208/PL-IDSHN Còn hiệu lực
10/08/2022

102989 Thiết bị nối đầu khớp gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0107/2023/VRT Còn hiệu lực
11/07/2023

102990 Thiết bị nong ống chân răng TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 92/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022