STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103171 Thiết bị tập kéo tay xuống bên TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 17/2022 Còn hiệu lực
07/11/2022

103172 Thiết Bị Tập Khớp Gối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2658A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022

103173 Thiết Bị Tập Khớp Gối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2658A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022

103174 Thiết bị tập khớp gối, chi dưới TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6582021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2022

103175 Thiết Bị Tập Khớp Vai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2658A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022

103176 Thiết Bị Tập Khuỷu Tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2658A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022

103177 Thiết bị tập luyện cơ xương khớp chủ động có trợ lực NIMBO (NIMBO Isokinetic Testing and Evaluation System) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HCM-ROBOT 01/2024-ROBOT/BPL Còn hiệu lực
16/02/2024

103178 Thiết bị tập luyện lao động trị liệu kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 74321CN/190000014/PCBPL-BYT CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Còn hiệu lực
27/09/2021

103179 Thiết bị tập luyện phục hồi chức năng chi trên TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 04/2024/PL_REHASO Còn hiệu lực
28/03/2024

103180 Thiết bị tập mở khép vùng hông TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 17/2022 Còn hiệu lực
07/11/2022

103181 Thiết bị tập mở rộng nhóm cơ vùng hông TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 17/2022 Còn hiệu lực
07/11/2022

103182 Thiết bị tập mở rộng, gập bên khớp đốt sống cổ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 17/2022 Còn hiệu lực
07/11/2022

103183 Thiết bị tập nhược thị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN 17/OMS-PLTTB Còn hiệu lực
31/10/2023

103184 Thiết bị tập nuốt TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 13/2020 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
22/06/2021

103185 Thiết bị tập nuốt TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 07/2023 Còn hiệu lực
08/06/2023

103186 Thiết bị tập PHCN chân TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 24/2020 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
20/04/2021

103187 Thiết bị tập PHCN cơ tay, cơ chân TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH HM1760/170000065/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
11/06/2019

103188 Thiết bị tập PHCN dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH số 21/2021 Công ty TNHH Thiết bị y tế PHN Việt Nam Còn hiệu lực
14/09/2021

103189 Thiết bị tập PHCN tăng cường sức mạnh cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 12/2020 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Đã thu hồi
22/06/2021

103190 Thiết bị tập PHCN tăng cường sức mạnh cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 12/2020 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
23/06/2021

103191 Thiết bị tập PHCN thực tế ảo TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 11/2023 Còn hiệu lực
13/09/2023

103192 Thiết bị tập phối hợp chi trên và chi dưới TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 078-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
04/02/2020

103193 Thiết bị tập phối hợp chi trên và chi dưới TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 078-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
14/07/2021

103194 Thiết bị tập phục hồi chi dưới TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 322-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật An Phú Hòa Còn hiệu lực
24/06/2019

103195 THIẾT BỊ TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3418-1 PL-TTDV Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu MEE Việt Nam Còn hiệu lực
15/09/2020

103196 Thiết bị tập phục hồi chức năng bàn tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 05-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
28/02/2023

103197 Thiết bị tập phục hồi chức năng chân TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 12/2022 Còn hiệu lực
15/11/2023

103198 Thiết bị tập phục hồi chức năng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM 11/2022 Còn hiệu lực
06/10/2022

103199 Thiết bị tập phục hồi chức năng kiểu Analog TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 508.1-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

103200 Thiết bị tập phục hồi chức năng kiểu SmartTouch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 508.2-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022