STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103351 Theo phụ lục TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 04/2023NP Còn hiệu lực
25/04/2023

103352 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 07.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
29/05/2023

103353 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 08.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
29/05/2023

103354 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 11.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
29/05/2023

103355 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 01.2023/PL-SIMAI Đã thu hồi
03/07/2023

103356 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 07.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
13/09/2023

103357 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 08/2023NP Còn hiệu lực
14/09/2023

103358 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 03.2023/PL-SIMAI Còn hiệu lực
15/11/2023

103359 Theo phụ lục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 15-2021/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2023

103360 Theo phụ lục TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0014/PLA Còn hiệu lực
02/01/2024

103361 Theo Phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 18012024/HMM - PLBSEK Còn hiệu lực
18/01/2024

103362 Theo Phụ lục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 18012024/HMM - PLCSEK Còn hiệu lực
18/01/2024

103363 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 05.24/PL Còn hiệu lực
02/02/2024

103364 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 09.24/PL Còn hiệu lực
23/02/2024

103365 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 09.24/PL Còn hiệu lực
23/02/2024

103366 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 10.24/PL Còn hiệu lực
26/02/2024

103367 Theo phụ lục TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2402-PL-IA-003-A Còn hiệu lực
29/02/2024

103368 Theo phụ lục TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 02/2024 PL-NP Còn hiệu lực
04/04/2024

103369 Theo phụ lục TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 03/2024 PL-NP Còn hiệu lực
19/04/2024

103370 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 04/2024 PL-NP Còn hiệu lực
06/05/2024

103371 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 12/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

103372 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 56/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

103373 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH THÀNH SUE-MINHTHANH/2023 Còn hiệu lực
10/08/2023

103374 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 78/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2023

103375 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM 10/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2023

103376 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 01/2023/ARTH Còn hiệu lực
03/01/2024

103377 Thẻ kiểm tra vi khuẩn Helicobacter Pylori (Test HP dạ dày) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210742 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH Còn hiệu lực
04/10/2021

103378 Thẻ xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM 2712/2022/VN Còn hiệu lực
11/01/2024

103379 Thẻ xét nghiệm định lượng hs-CRP và CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM 2812/2022/VN Còn hiệu lực
11/01/2024

103380 Thẻ xét nghiệm định lượng IgE toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM 1605/2023/IVD Còn hiệu lực
19/06/2023