STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103441 Thiết bị bơm Encore™ 26 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0193 PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
28/04/2020

103442 Thiết bị bơm Encore™ 26 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0193 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
07/05/2020

103443 Thiết bị bơm khí CO2 (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3038-2S7/10/2019 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS Còn hiệu lực
24/11/2021

103444 Thiết bị bơm khí CO2 và phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3038 PL CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS Còn hiệu lực
19/12/2019

103445 Thiết bị bơm khí tạo hình bóng nong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 03.22/2021-170000117/PCBPL-BYT : CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN Còn hiệu lực
22/03/2021

103446 Thiết Bị Bơm Khí Tạo Hình Bóng Nong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 01/PLSP/11222022 Còn hiệu lực
22/11/2022

103447 Thiết Bị Bơm Khí Tạo Hình Bóng Nong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 01/PLSP/02032023 Còn hiệu lực
03/02/2023

103448 Thiết bị bơm khí tạo hình bóng nong Bộ nối chữ Y TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2019/03.30-HN/3-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN Còn hiệu lực
28/06/2019

103449 Thiết bị bơm khí tạo hình bóng nong; Bộ nối chữ Y TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/05.22-BHC/3-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
23/06/2019

103450 Thiết bị bơm tiêm điện giảm đau PCA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2022-07/HL-PCBPL/PP-9900 Đã thu hồi
14/06/2022

103451 Thiết bị bơm tiêm điện giảm đau PCA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2022-08/HL-PCBPL/PP-9900 Còn hiệu lực
14/06/2022

103452 Thiết bị bơm tưới thẩm thấu tạo phồng (bơm phồng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1156/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Còn hiệu lực
25/09/2020

103453 Thiết bị cách ly di động TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 17/170000001/PCBPL-BYT (2021) Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
30/08/2021

103454 Thiết bị cảm biến thân nhiệt từ xa kết hợp nhận diện khuôn mặt TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 302.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LỘC PHÁT SÀI GÒN Còn hiệu lực
12/08/2021

103455 Thiết bị cảm biến đo điện tim (bao gồm thiết bị, băng dính và phụ kiện nâng đỡ) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 517.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FLUENCE TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021

103456 Thiết bị cầm máu (Thiết bị neo giữ chỉ khâu) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEALTH STANDARDS CORP CBPL-HSC239 Còn hiệu lực
28/12/2023

103457 Thiết bị cầm máu (Thiết bị neo giữ chỉ khâu) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEALTH STANDARDS CORP CBPL-HSC240 Còn hiệu lực
28/12/2023

103458 Thiết bị cầm máu mạch quay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1438/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THẮNG Còn hiệu lực
22/09/2020

103459 Thiết bị cầm máu mạch quay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2573/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THẮNG Còn hiệu lực
11/01/2022

103460 Thiết bị cầm máu qua nội soi TTBYT Loại B VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 17/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

103461 Thiết bị cạo vôi răng UltraSonic Scaler TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA HIỆN ĐẠI 02-VBPL/NKHĐ Còn hiệu lực
19/05/2022

103462 Thiết bị cắt - đốt mô bằng sóng Radio dùng trong phẫu thuật nội soi và phu kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 51.1/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
24/03/2020

103463 Thiết bị cắt - đốt mô bằng sóng Radio dùng trong phẫu thuật nội soi và phu kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 071/SNI/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

103464 Thiết bị cắt - đốt mô bằng sóng Radio và phu kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 011/CMD/0919 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
18/09/2019

103465 Thiết bị cắt bao qui đầu dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01090718 Công ty Cổ phần Kỹ thuật TEKO Còn hiệu lực
26/08/2019

103466 Thiết bị cắt bao quy đầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 809/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
09/10/2019

103467 Thiết bị cắt bao quy đầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 634 / 180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
09/10/2019

103468 Thiết bị cắt bao quy đầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2384/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
16/11/2021

103469 Thiết bị cắt bao quy đầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2385/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO Còn hiệu lực
16/11/2021

103470 Thiết bị cắt bao quy đầu II TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2384/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
16/11/2021