STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103741 Thiết bị kiểm soát dòng điện để tạo sóng điện từ và xung điện TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 352-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

103742 Thiết bị kiểm soát thân nhiệt bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018423 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Còn hiệu lực
22/08/2019

103743 Thiết bị kiểm soát thân nhiệt bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018424 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Còn hiệu lực
22/08/2019

103744 Thiết bị kiểm soát thân nhiệt bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181708 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Còn hiệu lực
26/05/2021

103745 Thiết bị kiểm tra hệ thống xạ trị hàng ngày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 60/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
29/08/2021

103746 Thiết bị kiểm tra liều xạ trong quá trình điều trị xạ trị TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 126/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
14/12/2019

103747 Thiết bị kiểm tra nhiệt vùng ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020146A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YTECH Còn hiệu lực
21/07/2020

103748 Thiết bị kiểm tra nhiệt độ cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/210 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN TRUNG Còn hiệu lực
14/04/2020

103749 Thiết bị kiểm tra nhiệt độ cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/253 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KDN Còn hiệu lực
06/08/2021

103750 Thiết bị kiểm tra phân tích khớp cắn (gồm các phụ kiện đồng bộ đi kèm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 01/2024 PL-NP Còn hiệu lực
26/03/2024

103751 Thiết bị kiểm tra rụng trứng và phụ kiện kèm theo: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1394/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
09/10/2020

103752 Thiết bị kiểm tra thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 52/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Tầm Nhìn Mục Tiêu Việt Nam Còn hiệu lực
15/08/2019

103753 Thiết bị kiểm tra thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 53/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Tầm Nhìn Mục Tiêu Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2019

103754 Thiết bị kit chẩn đoán invitro vi khuẩn ngoài lao, đa kháng thuốc – chạy trong máy test lao MULTIBLOT NS – 4800 TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0810/MERAT-2020 Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
26/10/2020

103755 Thiết bị lắc medozon – Medozon shaker 230V TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 389-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Cao Khánh Thiện Còn hiệu lực
10/12/2020

103756 Thiết bị làm ấm bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 240/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ MÔI TRƯỜNG SENVIMED Còn hiệu lực
01/06/2020

103757 Thiết bị làm ấm dây truyền dịch/chế phẩm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT BK01/200000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thạch Phát Còn hiệu lực
16/03/2020

103758 Thiết bị làm ấm khối hồng cầu và xả đông huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT BK01/200000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thạch Phát Còn hiệu lực
16/03/2020

103759 Thiết bị làm ấm máu/dịch truyền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-008-2022 Còn hiệu lực
22/06/2022

103760 Thiết bị làm ẩm Oxy bao gồm: + Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm (Flowmeter with humidifier) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1422021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

103761 Thiết bị làm ẩm oxy bao gồm: + Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm (Flowmeter with humidifier ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 66221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MIG Còn hiệu lực
20/09/2021

103762 Thiết bị làm ẩm Oxy bao gồm: Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm (Flowmeter with humidifier) Lưu lượng kế (Flowmeter), Bình làm ẩm Humidifier, Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm có đầu cắm nhanh tương thích (Flowmeter with humidifier with compatible standard ada TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HC 0012022- HC Còn hiệu lực
22/02/2022

103763 Thiết bị làm ẩm Oxy và thiết bị hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
02/11/2020

103764 Thiết bị làm ấm trẻ em và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3590-4 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vmed Còn hiệu lực
26/01/2021

103765 Thiết bị làm giàu oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 63/200000046/PCBPL-BYT Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP Còn hiệu lực
05/08/2021

103766 Thiết bị làm lạnh bằng khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 01/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
22/03/2022

103767 Thiết bị làm lạnh có kiểm soát dùng trong y khoa TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3152-1PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Còn hiệu lực
09/03/2020

103768 Thiết bị làm lạnh có kiểm soát dùng trong y khoa TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3152-3 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
08/04/2020

103769 Thiết bị làm mềm mặt nạ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181045 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/04/2020

103770 Thiết bị làm mềm mặt nạ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181045 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/05/2020