STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103831 Thiết bị laser Nd:YAG & Alexandrite dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4045 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
23/11/2021

103832 Thiết bị laser Nd:YAG & Alexandrite dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4045-1S15/10/2021 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
04/12/2021

103833 Thiết bị laser Nd:YAG dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4022 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
07/10/2021

103834 Thiết bị laser Nd:YAG dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4026 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
07/10/2021

103835 Thiết bị laser Nd:YAG dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4030 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
23/11/2021

103836 Thiết bị laser Nd:YAG dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4026-3CL4/10/2021 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
06/01/2022

103837 Thiết bị laser Nd:YAG dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4072 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/01/2022

103838 Thiết bị Laser Nd:YAG dùng trong điều trị da liễu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM 25102022/ERADA/BPL Còn hiệu lực
28/10/2022

103839 Thiết bị laser Nd:YAG dùng trong điều trị da liễu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 63/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2023

103840 Thiết bị laser nha khoa cường độ thấp giảm đau, giảm viêm, tăng sinh collagen TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3681 PL-TTDV Công Ty Tnhh đầu Tư Và Phát Triển An Khang Còn hiệu lực
03/06/2021

103841 THIẾT BỊ LASER NỘI MẠCH TTBYT Loại B VIỆN VẬT LÝ Y SINH HỌC 01/VLYSH-PLTTB Còn hiệu lực
20/01/2022

103842 Thiết bị laser phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181055 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019

103843 Thiết bị laser Q-Switched Nd:YAG TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 424.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ AMED Còn hiệu lực
07/09/2020

103844 Thiết bị laser Thulium dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4044 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
23/11/2021

103845 Thiết bị Laser trị liệu 450 mW + Phụ kiện: Đầu phát laser đơn, đầu phát hồng ngoại, đầu scan laser diode TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 024-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật An Phú Hòa Còn hiệu lực
24/06/2019

103846 Thiết Bị Laser Trị Liệu Công Suất Cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 17-2021-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
10/05/2021

103847 Thiết bị laser trị liệu công suất cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2736A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

103848 Thiết Bị Laser Trị Liệu Công Suất Cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 130A-DVPL/170000144/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

103849 Thiết Bị Laser Trị Liệu Công Suất Cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 130A-DVPL/170000144/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

103850 Thiết bị laser trị liệu kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 1508/2022-PLTTBYT Đã thu hồi
15/08/2022

103851 Thiết bị laser trị liệu kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 1809/2022-PLTTBYT Còn hiệu lực
22/09/2022

103852 Thiết bị laser xung màu 595nm và Nd:Yag1064nm VBeam Prima TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2570 PL-TTDV Công ty TNHH VIN SON Còn hiệu lực
13/06/2019

103853 Thiết bị laser đa chức năng dùng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 24/PL/KHP Còn hiệu lực
26/12/2023

103854 Thiết bị laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1619/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y học công nghệ Trung Mỹ Còn hiệu lực
14/07/2019

103855 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1619/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y học công nghệ Trung Mỹ Còn hiệu lực
14/07/2019

103856 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1683/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y học công nghệ Trung Mỹ Còn hiệu lực
27/07/2019

103857 Thiết Bị Laser Điều Trị TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 989/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ Còn hiệu lực
18/12/2019

103858 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
03/08/2020

103859 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

103860 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021