STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111331 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 45 thông số xét nghiệm huyết học 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 092023-GS/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
25/07/2023

111332 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 45 thông số xét nghiệm sinh hóa 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 132022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

111333 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 45 thông số xét nghiệm huyết học 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 022022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

111334 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 46 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 334 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
12/10/2021

111335 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 46 thông số miễn dịch và sinh hóa TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0054 Đã thu hồi
22/02/2022

111336 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 46 thông số miễn dịch và sinh hóa TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0054 Còn hiệu lực
22/02/2022

111337 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 5 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 60/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
22/11/2022

111338 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 51 thông số xét nghiệm miễn dịch 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/05/PCBPL- BYT Đã thu hồi
09/02/2022

111339 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 51 thông số xét nghiệm miễn dịch 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 072022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

111340 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 54 thông số xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 012024-GS/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
05/02/2024

111341 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 54 thông số xét nghiệm miễn dịch 3 mức nồng độ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210901-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
30/11/2021

111342 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 54 thông số xét nghiệm miễn dịch 3 mức nồng độ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/03/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

111343 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 54 thông số xét nghiệm miễn dịch 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 082022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

111344 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 55 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-110/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

111345 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 55 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-045/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/06/2023

111346 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 56 thông số miễn dịch TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 240220-03/BPL-NDX Còn hiệu lực
21/02/2024

111347 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 56 thông số sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2389/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2022

111348 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 56 thông số sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2390/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2022

111349 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 6 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 46/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
06/07/2023

111350 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 6 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 131/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

111351 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 6 thông số xét nghiệm sàng lọc trước sinh 3 mức nồng độ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/10/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

111352 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 6 thông số điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 146/2022-EXIAS/PĐ-PL Còn hiệu lực
13/06/2023

111353 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 6 thông số điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

111354 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 6 thông số điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

111355 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 66 thông số sinh hóa và miễn dịch TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/TNP_0004 Còn hiệu lực
30/12/2022

111356 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3121/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

111357 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm tim mạch 3 mức nồng độ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/11/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

111358 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 332 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
08/10/2021

111359 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0015 Còn hiệu lực
25/03/2022

111360 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm mỡ máu 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/18/PCBPL- BYT Đã thu hồi
25/02/2022