STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111421 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá nhi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-028REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

111422 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-053/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

111423 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-023REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

111424 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá thông minh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-119REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
22/09/2021

111425 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá thường quy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-029REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

111426 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng số lượng tế bào dùng cho máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 310 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2021

111427 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng T3/T4/TSH. Tên thương mại: Finecare™ T3/T4/TSH Multi-Control TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23024 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

111428 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tacrolimus và cyclosporin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 100/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/08/2021

111429 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tacrolimus và cyclosporin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 103/2023/NP-PL Còn hiệu lực
22/05/2023

111430 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào CD4 số lượng thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210129 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/03/2021

111431 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào có nhân và hồng cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 261/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/12/2022

111432 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào có nhân và tế bào hồng cầu trong dịch cơ thể TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-015-B Còn hiệu lực
26/08/2022

111433 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào hồng cầu (RBC), tổng số tế bào có nhân (TNC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 29/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/06/2021

111434 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào hồng cầu (RBC), tổng số tế bào có nhân (TNC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 143/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

111435 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng theo dõi nồng độ thuốc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-018REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

111436 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG 221111-VK/052022TT-BYT Còn hiệu lực
11/11/2022

111437 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số WBC, CWBC, ERB %, ERB # TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 61-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2023

111438 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2093/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
02/11/2021

111439 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2714/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

111440 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan (sTfR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3451/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/02/2023

111441 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Tim Mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 082024/TDM-PCBPL- CQ-CK Đã thu hồi
05/04/2024

111442 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Tim Mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 082024/TDM-PCBPL- CQ-CK Còn hiệu lực
08/04/2024

111443 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tình trạng chống oxy hoá toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 222023-GS/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
13/11/2023

111444 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-022/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

111445 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tốc độ máu lắng (ESR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-082/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

111446 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tốc độ máu lắng (ESR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-038/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/06/2023

111447 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tổng phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-027/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

111448 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin I tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 50/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
04/01/2024

111449 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin I và Troponin T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-078/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/11/2023

111450 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TSH và thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3332/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022