STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111451 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng và định tính 22 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 240/2022/NA-PL Còn hiệu lực
10/12/2022

111452 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng và định tính 26 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 241/2022/NA-PL Còn hiệu lực
10/12/2022

111453 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Vitamin D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

111454 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng vitamin D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 05/2024/SKMT-PL Còn hiệu lực
03/01/2024

111455 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng vitamin D toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 08/SHV-RC-2024 Còn hiệu lực
18/03/2024

111456 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng VWF:RCo, VWF:Ag, VWF:CB, ADAMTS13 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 27/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
07/09/2022

111457 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng WBC, RBC, HGB, PLT TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-089-B Còn hiệu lực
23/08/2022

111458 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng WBC, RBC, HGB, PLT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 139/2022/NP-PL Còn hiệu lực
14/09/2022

111459 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp (RF) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 240122-04/BPL-AAA Còn hiệu lực
23/01/2024

111460 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đa thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN 06/2023/BPL-TA-BYT Đã thu hồi
08/11/2023

111461 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đa thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN 09/2023/BPL-TA-BYT Đã thu hồi
09/11/2023

111462 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đa thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN 38/2023/BPL-TA-BYT Đã thu hồi
28/12/2023

111463 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đa thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN 02/2024/BPL-TA-BYT Còn hiệu lực
11/03/2024

111464 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đa thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN 03/2024/BPL-TA-BYT Còn hiệu lực
11/03/2024

111465 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đa thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN 30/2024/BPL-TA-BYT Còn hiệu lực
18/03/2024

111466 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đái tháo đường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-004REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

111467 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Đồng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

111468 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 152023/TDM-PCBPL-CG Đã thu hồi
18/12/2023

111469 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 152023/TDM-PCBPL-CG Đã thu hồi
18/12/2023

111470 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 232024/TDM-PCBPL- CG Còn hiệu lực
19/03/2024

111471 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3566/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2023

111472 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3567/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2023

111473 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đường huyết nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-116REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

111474 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2709/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

111475 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định nhóm máu ABO-RH1 và định kiểu hình RH-K TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 11LH/PL-2022 Còn hiệu lực
25/05/2023

111476 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính 11 thông số sinh hóa nước tiểu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-013-B Còn hiệu lực
26/08/2022

111477 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính 11 thông số sinh hóa nước tiểu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-014-B Còn hiệu lực
29/08/2022

111478 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính ABO/Rh-D trong định nhóm máu và sàng lọc kháng thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT 002-2024/KQPL-THACHPHAT Còn hiệu lực
10/01/2024

111479 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính bộ nhiễm chứng âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-013REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

111480 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính bộ nhiễm IV chứng dương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-012REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021