STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111481 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính bộ nhiễm Plus-R chứng dương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-016REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

111482 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính các kháng nguyên hệ ABO, Rh và K, kháng thể nhóm máu ABO, phát hiện kháng thể bất thường và xét nghiệm hòa hợp ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 268/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

111483 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính các kháng nguyên hệ ABO, Rh và K, kháng thể nhóm máu ABO, phát hiện kháng thể bất thường và xét nghiệm hòa hợp ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 374/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

111484 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính các quần thể tế bào biểu hiện 27 kháng nguyên bề mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 206/2023/NP-PL Còn hiệu lực
10/10/2023

111485 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính các quần thể tế bào biểu hiện 27 kháng nguyên bề mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 289/2023/NP-PL Còn hiệu lực
06/12/2023

111486 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210117 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/03/2021

111487 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính globulin miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 20.22-SB/PL-MG Còn hiệu lực
18/07/2022

111488 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính globulin miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 20.23-SB/PL-MG Còn hiệu lực
04/12/2023

111489 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HbeAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-018/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
29/03/2021

111490 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HBeAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2001/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2021

111491 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HIV-1 Ag TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-048/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
29/03/2021

111492 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HIV-1 gO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-049/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
29/03/2021

111493 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HIV-2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-047/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

111494 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 11 thông số trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3069/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

111495 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng sinh hoá nước tiểu 10 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-URI-PLB-231014-37 Còn hiệu lực
14/10/2023

111496 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng sinh hoá nước tiểu 14 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-URI-PLB-231014-38 Còn hiệu lực
14/10/2023

111497 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 (nhóm M và O), kháng thể kháng HIV-1 (nhóm O) và HIV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1766/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
19/07/2021

111498 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 (nhóm M và O), kháng thể kháng HIV-1 (nhóm O) và HIV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1769/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/07/2021

111499 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1 (bao gồm nhóm O) và HIV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3893/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/12/2023

111500 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 30/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
17/03/2023

111501 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 06/SHV-RC-2024 Còn hiệu lực
21/02/2024

111502 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBeAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2002/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2021

111503 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3659/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/06/2023

111504 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1/HIV-2 TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADJ01_v00 Còn hiệu lực
31/03/2022

111505 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng kháng nguyên e virus viêm gan B TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 04/SHV-RC-2024 Còn hiệu lực
21/02/2024

111506 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 66/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
19/12/2023

111507 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 66/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
19/12/2023

111508 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng đông lupus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 16/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
21/07/2021

111509 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng đông lupus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 25/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
29/07/2021

111510 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính mRNA tế bào chất cho chuỗi nhẹ globulin miễn dịch kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2101/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021