STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111631 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng T3/T4/TSH. Tên thương mại: Finecare™ T3/T4/TSH Multi-Control TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23024 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

111632 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tacrolimus và cyclosporin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 100/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/08/2021

111633 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tacrolimus và cyclosporin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 103/2023/NP-PL Còn hiệu lực
22/05/2023

111634 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào CD4 số lượng thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210129 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/03/2021

111635 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào có nhân và hồng cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 261/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/12/2022

111636 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào có nhân và tế bào hồng cầu trong dịch cơ thể TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-015-B Còn hiệu lực
26/08/2022

111637 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào hồng cầu (RBC), tổng số tế bào có nhân (TNC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 29/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/06/2021

111638 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào hồng cầu (RBC), tổng số tế bào có nhân (TNC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 143/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

111639 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng theo dõi nồng độ thuốc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-018REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

111640 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG 221111-VK/052022TT-BYT Còn hiệu lực
11/11/2022

111641 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số WBC, CWBC, ERB %, ERB # TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 61-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2023

111642 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2093/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
02/11/2021

111643 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2714/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

111644 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan (sTfR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3451/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/02/2023

111645 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Tim Mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 082024/TDM-PCBPL- CQ-CK Đã thu hồi
05/04/2024

111646 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Tim Mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 082024/TDM-PCBPL- CQ-CK Còn hiệu lực
08/04/2024

111647 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tình trạng chống oxy hoá toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 222023-GS/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
13/11/2023

111648 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-022/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

111649 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tốc độ máu lắng (ESR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-082/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

111650 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tốc độ máu lắng (ESR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-038/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/06/2023

111651 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tổng phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-027/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

111652 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin I tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 50/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
04/01/2024

111653 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin I và Troponin T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-078/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/11/2023

111654 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TSH và thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3332/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

111655 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng và định tính 22 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 240/2022/NA-PL Còn hiệu lực
10/12/2022

111656 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng và định tính 26 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 241/2022/NA-PL Còn hiệu lực
10/12/2022

111657 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Vitamin D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

111658 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng vitamin D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 05/2024/SKMT-PL Còn hiệu lực
03/01/2024

111659 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng vitamin D toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 08/SHV-RC-2024 Còn hiệu lực
18/03/2024

111660 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng VWF:RCo, VWF:Ag, VWF:CB, ADAMTS13 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 27/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
07/09/2022