STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111781 Vật liệu nhựa dùng để in 3D trong nha khoa TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 33.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV N.K MAY MẮN Còn hiệu lực
06/12/2019

111782 Vật liệu nhựa in 3D_In cầu, mão răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210318 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/05/2021

111783 Vật liệu nhựa in 3D_In hàm giả tháo lắp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210316 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/05/2021

111784 Vật liệu nhựa in 3D_In khay gắn mắc cài TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210319 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/05/2021

111785 Vật liệu nhựa in 3D_In khay lấy dấu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210317 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/05/2021

111786 Vật liệu nhựa in 3D_In máng chinh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20221017/SD/BPL Còn hiệu lực
18/10/2022

111787 Vật liệu nhựa in 3D_In máng hướng dẫn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210314 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/05/2021

111788 Vật liệu nhựa in 3D_In máng nhai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210320 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/05/2021

111789 Vật liệu nhựa in 3D_In mẫu hàm thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210315 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/05/2021

111790 Vật liệu nhựa nha khoa trong suốt Durasoft TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 521.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA JADE Còn hiệu lực
25/10/2021

111791 Vật liệu nhựa nha khoa trong suốt Erkoloc-pro TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 521.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA JADE Còn hiệu lực
25/10/2021

111792 Vật liệu nhựa nha khoa trong suốt Splint TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 565.21/180000026/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA JADE Còn hiệu lực
09/11/2021

111793 Vật liệu nhựa nha khoa trong suốt Zendura dental appliance material TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 521.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA JADE Còn hiệu lực
25/10/2021

111794 Vật liệu nhựa nha khoa trong suốt Zendura Dental Appliance Material TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JADE DENTAL LAB 05/2023/DENTAL-TTBYT Còn hiệu lực
26/06/2023

111795 Vật liệu nhựa quang trùng hợp Mani TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 120-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Mani Medical Hà Nội Còn hiệu lực
02/05/2021

111796 Vật liệu nhựa đệm hàm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES 24SE001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY Cổ phần 24Seven Healthcare Việt Nam Còn hiệu lực
15/07/2019

111797 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 232-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
24/06/2019

111798 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 327-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
19/08/2019

111799 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 99-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
27/02/2020

111800 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 98-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
27/02/2020

111801 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 161-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
14/09/2020

111802 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 161-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
14/09/2020

111803 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 99 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
24/09/2021

111804 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 88621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
25/10/2021

111805 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PT 07-2022/CV-PTHC Còn hiệu lực
17/08/2022

111806 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 173/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

111807 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 18042023/PL-HDG Còn hiệu lực
21/04/2023

111808 Vật liệu Nút mạch (hạt nhựa PVA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02120817 Công ty TNHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
06/08/2019

111809 Vật liệu ổn định mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
23/11/2021

111810 Vật liệu ổn định mô (GC Tissue Conditioner) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
25/11/2021