STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111991 Vật liệu nhựa in 3D_In máng hướng dẫn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210314 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/05/2021

111992 Vật liệu nhựa in 3D_In máng nhai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210320 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/05/2021

111993 Vật liệu nhựa in 3D_In mẫu hàm thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210315 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/05/2021

111994 Vật liệu nhựa nha khoa trong suốt Durasoft TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 521.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA JADE Còn hiệu lực
25/10/2021

111995 Vật liệu nhựa nha khoa trong suốt Erkoloc-pro TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 521.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA JADE Còn hiệu lực
25/10/2021

111996 Vật liệu nhựa nha khoa trong suốt Splint TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 565.21/180000026/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA JADE Còn hiệu lực
09/11/2021

111997 Vật liệu nhựa nha khoa trong suốt Zendura dental appliance material TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 521.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA JADE Còn hiệu lực
25/10/2021

111998 Vật liệu nhựa nha khoa trong suốt Zendura Dental Appliance Material TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JADE DENTAL LAB 05/2023/DENTAL-TTBYT Còn hiệu lực
26/06/2023

111999 Vật liệu nhựa quang trùng hợp Mani TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 120-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Mani Medical Hà Nội Còn hiệu lực
02/05/2021

112000 Vật liệu nhựa đệm hàm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES 24SE001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY Cổ phần 24Seven Healthcare Việt Nam Còn hiệu lực
15/07/2019

112001 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 232-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
24/06/2019

112002 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 327-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
19/08/2019

112003 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 99-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
27/02/2020

112004 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 98-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
27/02/2020

112005 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 161-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
14/09/2020

112006 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 161-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
14/09/2020

112007 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 99 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
24/09/2021

112008 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 88621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
25/10/2021

112009 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PT 07-2022/CV-PTHC Còn hiệu lực
17/08/2022

112010 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 173/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

112011 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 18042023/PL-HDG Còn hiệu lực
21/04/2023

112012 Vật liệu Nút mạch (hạt nhựa PVA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02120817 Công ty TNHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
06/08/2019

112013 Vật liệu ổn định mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
23/11/2021

112014 Vật liệu ổn định mô (GC Tissue Conditioner) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
25/11/2021

112015 Vật liệu ổn định mô (GC Tissue Conditioner) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
27/12/2021

112016 Vật liệu phủ chứa floride bảo vệ bề mặt men răng và ngà răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-038-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/09/2021

112017 Vật liệu phủ tạm răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 30062023/MC-PL Còn hiệu lực
30/06/2023

112018 Vật liệu phục hình ( Composite ) ,Vật liệu trám răng ( Bond ), Vật liệu găn phục hình nha khoa ( xi măng nha khoa ), vật liệu sửa chữa hamg tháo lắp. TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 243 PL-TTDV Công Ty TNHH Thiết Bị Nha Khoa Nguyễn Duy Còn hiệu lực
13/11/2020

112019 Vật liệu phục hình cấy ghép răng giả và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 014-2021/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

112020 Vật liệu phục hình dùng trong cấy ghép nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1680/170000074/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội Còn hiệu lực
21/07/2019