STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112021 Vít xốp rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 101/MKM/0520 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
20/05/2020

112022 Vít xốp đường kính 4.0mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

112023 Vít xốp đường kính 6.5mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

112024 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TNL001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TÂN NGUYỆT LINH Còn hiệu lực
20/12/2019

112025 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL011/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019

112026 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL018/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019

112027 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL023/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019

112028 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL027/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

112029 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL030/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

112030 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL057/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

112031 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL059/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

112032 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 162-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
05/09/2019

112033 Vít xương TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 017-XV/2017/170000024/PCBPL-BY Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
16/09/2019

112034 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 017-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
16/09/2019

112035 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 225-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Còn hiệu lực
20/04/2020

112036 Vít xương TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 609PL-TTDV CTY CP Thiết bị Y Tế và Thương mại Hoa Cẩm Chướng Còn hiệu lực
23/07/2020

112037 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 26/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/11/2020

112038 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022216/CBPL-HCC Còn hiệu lực
15/06/2022

112039 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022216-1/CBPL-HCC Còn hiệu lực
03/08/2022

112040 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E 032023HME/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/06/2023

112041 Vít xương (thép không gỉ) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 534PL-TTDV CTY CP Thiết bị Y Tế và Thương mại Hoa Cẩm Chướng Còn hiệu lực
23/07/2020

112042 Vít xương , nẹp kết xương, đinh xương dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 483/2020/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AN VINH Còn hiệu lực
18/11/2021

112043 Vít xương , nẹp kết xương, đinh xương dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 486/2020/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÀ NỘI IEC Còn hiệu lực
09/12/2021

112044 Vít xương , nẹp kết xương, đinh xương dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 489/2020/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ VIỆT Còn hiệu lực
09/12/2021

112045 Vít xương - Nẹp xương - Đinh xương TTBYT Loại c CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL043/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

112046 Vít xương cánh chậu, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

112047 Vít xương chưa tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 80/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

112048 Vít xương chưa tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 81/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

112049 Vít xương chưa tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 82/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

112050 Vít xương chưa tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 83/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019