STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112681 Vi Ống Thông Can Thiệp Mạch Máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020241/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
23/11/2021

112682 Vi ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 671.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/12/2021

112683 Vi ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 10-2023/BPL-ĐT Còn hiệu lực
15/03/2023

112684 Vi Ống Thông Can Thiệp Mạch Máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT 032023/PLSP-04/1 Còn hiệu lực
28/03/2023

112685 Vi ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IMPORT MEDI VIỆT NAM 03-2023/IMV-KQPL Đã thu hồi
14/11/2023

112686 Vi ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IMPORT MEDI VIỆT NAM 04-2023/IMVN-KQPL Còn hiệu lực
21/11/2023

112687 Vi ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 05-2024/BPL-ĐT Còn hiệu lực
11/03/2024

112688 Vi ống thông can thiệp mạch máu Mizuki TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190164.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2022

112689 Vi ống thông can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 174/MCV/1120 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
28/05/2021

112690 Vi ống thông can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 114/DA-MCV/22 Còn hiệu lực
23/06/2022

112691 Vi ống thông can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 117/DA-MCV/22 Còn hiệu lực
23/06/2022

112692 Vi ống thông can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181390 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
24/11/2020

112693 Vi ống thông can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0120/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2021

112694 Vi ống thông can thiệp mạch máu thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181914 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
12/11/2021

112695 Vi ống thông can thiệp mạch máu thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 38-2022/PL-PT Còn hiệu lực
19/04/2022

112696 Vi ống thông can thiệp mạch máu XO CROSS CATHETER PLATFORM TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 166/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ Thuật Hợp Nhất Còn hiệu lực
15/10/2021

112697 Vi ống thông can thiệp mạch ngoại vi (tên tiếng Anh: ASAHI Corsair Armet Microcatheter) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1182021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội Còn hiệu lực
29/07/2021

112698 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

112699 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

112700 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

112701 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 16/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

112702 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 11/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

112703 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/MED0321 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/03/2021

112704 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/08/278 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021

112705 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/463 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

112706 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/464 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

112707 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/465 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

112708 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2437A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

112709 Vi ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191387 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Còn hiệu lực
07/01/2020

112710 Vi ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 24/MED0421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/04/2021