STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112711 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/465 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

112712 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2437A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

112713 Vi ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191387 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Còn hiệu lực
07/01/2020

112714 Vi ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 24/MED0421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/04/2021

112715 Vi ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210848-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vật tư Y Tế Bảo Tâm Còn hiệu lực
10/11/2021

112716 Vi ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH-G18-221123-0006 Còn hiệu lực
24/11/2022

112717 Vi ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 30.23GM/HVL/170000105/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/12/2023

112718 Vi ống thông can thiệp siêu chọn lọc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 011.20/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
26/11/2020

112719 Vi ống thông can thiệp tim mạch TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2140PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
10/02/2020

112720 Vi ống thông can thiệp tim mạch TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1181-1PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
10/02/2020

112721 Vi ống thông can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018944 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
18/03/2020

112722 Vi ống thông can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018944/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
01/06/2020

112723 Vi ống thông can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5572021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội Còn hiệu lực
15/11/2021

112724 Vi ống thông can thiệp, hổ trợ Carnelian TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TVT004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
19/12/2019

112725 Vi ống thông Cantata chuyên dùng trong hỗ trợ can thiệp TOCE và can thiệp ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01291217 Công ty TNHH MTV Cầu Vồng Sáng Còn hiệu lực
20/08/2019

112726 Vi ống thông có dây dẫn dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 442/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Amethyst Medical Việt Nam Còn hiệu lực
15/10/2021

112727 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 442/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Amethyst Medical Việt Nam Còn hiệu lực
15/10/2021

112728 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 441/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/02/2022

112729 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 513/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

112730 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 112023/AME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/10/2023

112731 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-314-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/10/2021

112732 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-315-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/10/2021

112733 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-316-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/10/2021

112734 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-317-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/10/2021

112735 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-318-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/10/2021

112736 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-390-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
23/11/2021

112737 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-378-2023 Còn hiệu lực
24/07/2023

112738 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-379-2023 Còn hiệu lực
24/07/2023

112739 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-682-2023 Còn hiệu lực
09/12/2023

112740 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-683-2023 Còn hiệu lực
09/12/2023