STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112741 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu ngoại biên, động mạch não TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 317-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
02/11/2021

112742 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 122023/AME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

112743 Vi Ống thông dùng trong can thiệp mạch. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 139/KQPLTV Còn hiệu lực
25/07/2022

112744 Vi Ống thông dùng trong can thiệp mạch. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 162/KQPL-TVC Còn hiệu lực
05/08/2022

112745 Vi Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021580DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
22/11/2021

112746 Vi Ống Thông Hỗ Trợ Can Thiệp Mạch Máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019357S/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
18/03/2020

112747 Vi Ống Thông Hỗ Trợ Can Thiệp Mạch Máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020241/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
23/11/2021

112748 Vi Ống Thông Hỗ Trợ Can Thiệp Mạch Máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT 032023/PLSP-04/1 Còn hiệu lực
28/03/2023

112749 Vi ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại vi (tên tiếng Anh: ASAHI Microcatheter) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1322021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội Còn hiệu lực
29/07/2021

112750 Vi ống thông hổ trợ can thiệp mạch vành TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3990 PL-TTDV Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Hạnh Nguyên Còn hiệu lực
11/11/2021

112751 Vi ống thông hỗ trợ điều trị lấy huyết khối đột quỵ não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019419/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
04/12/2020

112752 Vi ống thông hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KHÔI MINH 43/CV-KM Còn hiệu lực
17/10/2022

112753 Vi ống thông kèm bóng thuyên tắc nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2018TVC-PL24/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
28/06/2019

112754 Vi ống thông kèm bóng thuyên tắc nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 104.21/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/07/2021

112755 Vi ống thông kèm dây dẫn (JMS Micro Catheter& Guide Wire ) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1457/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2020

112756 Vi ống thông kèm vi dây dẫn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0121/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2021

112757 Vi ống thông kèm vi dây dẫn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0121-1/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/12/2021

112758 Vi ống thông kèm vi dây dẫn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0181/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/12/2021

112759 Vi ống thông mạch máu não (các cỡ) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 121/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
28/06/2019

112760 Vi ống thông ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181150 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
24/06/2020

112761 Vi ống thông NHancer ProX, Vi ống thông NHancer RX ,Vi ống thông nối dài Guidion TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1851_1 PL-TTDV Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Hạnh Nguyên Còn hiệu lực
23/11/2021

112762 Vi ống thông nối dài hổ trợ can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN 01012023/HN-IMDS Còn hiệu lực
27/12/2023

112763 Vi ống thông siêu nhỏ TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181024 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
12/04/2020

112764 Vi ống thông siêu nhỏ 2 nòng - Microcatheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IMPORT MEDI VIỆT NAM 05-2023/IMVN-KQPL Còn hiệu lực
21/11/2023

112765 Vi ống thông/Micro Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 14_VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
12/05/2021

112766 Vi ống đựng mẫu dùng cho hệ thống phân tích Hemoglobin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-039/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Đã thu hồi
29/06/2019

112767 Vi ống đựng mẫu dùng cho hệ thống phân tích Hemoglobin D-10 Hemoglobin Testing System TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-044/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/06/2019

112768 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020149/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 Còn hiệu lực
20/04/2021

112769 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020150/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
20/04/2021

112770 Vi ống thông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021606B/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/06/2022