STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112771 Váy chắn tia X dạng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1223-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/10/2022

112772 Vật liệu cầm máu tự tiêu trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181266 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI WELLTEK VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

112773 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED1018/ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IDS Còn hiệu lực
16/10/2019

112774 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED1018/ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IDS Còn hiệu lực
16/10/2019

112775 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

112776 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

112777 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

112778 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu sửa chữa hàm tháo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

112779 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu sửa chữa hàm tháo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

112780 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu sửa chữa hàm tháo lắp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

112781 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 068/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Còn hiệu lực
14/01/2020

112782 Vật liệu cấy ghép cột sống và dụng cụ chuyên dùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 910/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH KHUÊ Còn hiệu lực
23/07/2020

112783 Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định định tính Torch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 272022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

112784 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED1018/ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IDS Còn hiệu lực
16/10/2019

112785 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED1018/ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IDS Còn hiệu lực
16/10/2019

112786 Vật liệu lấy mẫu Implant TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 871/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2020

112787 VDRL MR 250 tests TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

112788 Vệ sinh họng Vinaho TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM 43/2023/STD-CV Còn hiệu lực
10/05/2023

112789 Vệ sinh họng Vinaho TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM 95/2023/STD-CV Còn hiệu lực
16/10/2023

112790 VỆ SINH MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 631/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
31/08/2021

112791 Véc-ni chống sâu răng và ê buốt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 700/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDENT AN PHÚ Còn hiệu lực
29/06/2020

112792 Vecni bảo vệ phòng ngừa sâu răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05210718 Công ty TNHH Thiết bị Y tế MEDENT Còn hiệu lực
26/08/2019

112793 Vecni bảo vệ phòng ngừa sâu răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 220301/PL-IV-FLOUR Còn hiệu lực
26/12/2023

112794 Vecni dùng làm răng giả nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 230302/SAGMAX-COLI Còn hiệu lực
01/03/2023

112795 Vecni dùng làm răng giả nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 230722/PL-IV-COLI-IT Còn hiệu lực
26/12/2023

112796 Vecni dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 133/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Còn hiệu lực
13/04/2021

112797 Vecni dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202312/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
16/12/2023

112798 Vecni dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232612/LN-MIVARNISH/BPL Còn hiệu lực
26/12/2023

112799 Vectorio (Hệ thống trộn và tiêm kháng Lipiodol) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 466-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd tại Hà Nội Còn hiệu lực
07/05/2020

112800 Vectorio- Hệ thống Trộn và Tiêm cTACE TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 062023/HYP-PL Còn hiệu lực
14/03/2023