STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113011 Vật liệu làm hàm giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 258-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
25/04/2020

113012 Vật liệu làm hàm giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 476-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

113013 Vật liệu làm hàm giả tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 05/CBPL/Shiva Còn hiệu lực
10/08/2023

113014 Vật liệu làm hàm khay cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1766/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN Còn hiệu lực
11/11/2020

113015 Vật liệu làm hàm răng giả (dạng bột và lỏng) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 02-PLTTB-BYT-DEN/2024 Còn hiệu lực
26/01/2024

113016 Vật liệu làm hàm răng giả dạng bột TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 02-PLTTB-BYT-DEN/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

113017 Vật liệu làm hàm răng giả dạng lỏng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 03-PLTTB-BYT-DEN/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

113018 Vật liệu làm khay chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 05/SM/PL-22 Còn hiệu lực
13/03/2024

113019 Vật liệu làm khay duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 07/HLM19/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ABC GROUP Còn hiệu lực
27/11/2019

113020 Vật liệu làm khay lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 107/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
11/10/2021

113021 Vật liệu làm khung răng bằng hợp kim Niken và Crom TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1810/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Đăng Còn hiệu lực
19/10/2019

113022 Vật liệu làm khung răng bằng hợp kim Niken và Crom TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1810/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Đăng Còn hiệu lực
19/10/2019

113023 Vật liệu làm khung răng bằng hợp kim Niken và Crom TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1810/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Đăng Còn hiệu lực
19/10/2019

113024 Vật liệu làm khung răng giả tháo lắp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2913A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/12/2022

113025 Vật liệu làm khung răng giả tháo lắp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG 07032024/NPD/PL Còn hiệu lực
17/05/2024

113026 Vật liệu làm khuôn răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 059-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

113027 Vật liệu làm khuôn răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210851-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/11/2021

113028 Vật liệu làm khuôn đúc răng giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1926/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
30/11/2020

113029 Vật liệu làm khuôn đúc răng giả TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG 032022 Còn hiệu lực
22/04/2022

113030 Vật liệu làm máng duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020207A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
05/04/2020

113031 Vật liệu làm máng duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021021A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
25/01/2021

113032 Vật liệu làm máng duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 26/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
16/03/2022

113033 VẬT LIỆU LÀM MÁNG DUY TRÌ CHỈNH NHA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NVDENT 03/2022/PL-NVDENT Còn hiệu lực
08/09/2022

113034 Vật liệu làm máng tẩy trắng răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019205A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
30/03/2020

113035 Vật liệu làm mão răng tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 05SP-2023PL/DTH Còn hiệu lực
16/08/2023

113036 Vật liệu làm mặt dán sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191393 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
18/12/2019

113037 Vật liệu làm mẫu hàm và răng giả nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 231017/PL-IV-IVOTION Còn hiệu lực
26/12/2023

113038 Vật liệu làm mẫu sáp TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 090-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

113039 Vật liệu làm mềm chất hàn cũ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 05052023PL-SPI-004 Còn hiệu lực
05/05/2023

113040 Vật liệu làm nhám bề mặt răng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 055-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
20/12/2021