STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113161 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 06/ZM/DSV-22 Còn hiệu lực
19/12/2022

113162 Vật Liệu Lấy Dấu Răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 11/2023/PLTTBYT-LTC Còn hiệu lực
25/07/2023

113163 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC AN 08/2023/PL/PA Còn hiệu lực
28/06/2023

113164 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 01-PLTTB-BYT-DEN/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

113165 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 10-PLTTB-BYT-DEN/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

113166 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 300723/TTNK-PLA1 Còn hiệu lực
30/07/2023

113167 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM 01A-2023/PLLACO-LC Còn hiệu lực
14/08/2023

113168 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202310/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
16/12/2023

113169 VẬT LIỆU LẤY DẤU RĂNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 13112023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

113170 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 0924EXA-PL/DTH-GC Còn hiệu lực
09/03/2024

113171 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM AA/KZ/01 Còn hiệu lực
22/03/2024

113172 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM AA/KZ/02 Còn hiệu lực
22/03/2024

113173 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH WOWOOPS 04.PL/2024/ WOWOOPS Còn hiệu lực
25/03/2024

113174 Vật liệu lấy dấu răng (AROMA FINE PLUS FAST SET) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 0123AROMA-PL/DTH-GC Còn hiệu lực
08/03/2024

113175 Vật liệu lấy dấu răng alginate TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 019-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
17/06/2019

113176 Vật liệu lấy dấu răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 018-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH MTV Tín Nha Còn hiệu lực
22/07/2019

113177 Vật liệu lấy dấu răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 14052022-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

113178 Vật liệu lấy dấu răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 24032023-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

113179 Vật liệu lấy dấu răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 25032023-1-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

113180 Vật liệu lấy dấu răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ TRANG THIẾT BỊ T&T 05.2023/PL-T&T Còn hiệu lực
10/08/2023

113181 Vật liệu lấy dấu răng silicone TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 019-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
17/06/2019

113182 Vật liệu lấy dấu trong phục hình TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/1311/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

113183 Vật liệu lấy dấu trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
23/11/2021

113184 Vật liệu lấy dấu trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 1524EXACL-PL/DTH-GC Còn hiệu lực
09/03/2024

113185 Vật liệu lấy dấu trong suốt (Exaclear) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
25/11/2021

113186 Vật liệu lấy dấu trong suốt (Exaclear) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
27/12/2021

113187 Vật liệu lấy mẫu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 808/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Còn hiệu lực
31/05/2021

113188 Vật liệu lấy mẫu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 809/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Còn hiệu lực
31/05/2021

113189 Vật liệu lấy mẫu răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 177-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI Còn hiệu lực
28/06/2019

113190 Vật liệu lấy mẫu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 463-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai Còn hiệu lực
22/08/2019