STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113221 Vật liệu nhựa in 3D_In khay gắn mắc cài TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210319 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/05/2021

113222 Vật liệu nhựa in 3D_In khay lấy dấu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210317 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/05/2021

113223 Vật liệu nhựa in 3D_In máng chinh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20221017/SD/BPL Còn hiệu lực
18/10/2022

113224 Vật liệu nhựa in 3D_In máng hướng dẫn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210314 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/05/2021

113225 Vật liệu nhựa in 3D_In máng nhai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210320 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/05/2021

113226 Vật liệu nhựa in 3D_In mẫu hàm thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210315 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/05/2021

113227 Vật liệu nhựa nha khoa trong suốt Durasoft TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 521.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA JADE Còn hiệu lực
25/10/2021

113228 Vật liệu nhựa nha khoa trong suốt Erkoloc-pro TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 521.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA JADE Còn hiệu lực
25/10/2021

113229 Vật liệu nhựa nha khoa trong suốt Splint TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 565.21/180000026/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA JADE Còn hiệu lực
09/11/2021

113230 Vật liệu nhựa nha khoa trong suốt Zendura dental appliance material TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 521.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA JADE Còn hiệu lực
25/10/2021

113231 Vật liệu nhựa nha khoa trong suốt Zendura Dental Appliance Material TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JADE DENTAL LAB 05/2023/DENTAL-TTBYT Còn hiệu lực
26/06/2023

113232 Vật liệu nhựa quang trùng hợp Mani TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 120-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Mani Medical Hà Nội Còn hiệu lực
02/05/2021

113233 Vật liệu nhựa đệm hàm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES 24SE001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY Cổ phần 24Seven Healthcare Việt Nam Còn hiệu lực
15/07/2019

113234 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 232-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
24/06/2019

113235 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 327-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
19/08/2019

113236 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 99-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
27/02/2020

113237 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 98-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
27/02/2020

113238 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 161-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
14/09/2020

113239 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 161-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
14/09/2020

113240 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 99 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
24/09/2021

113241 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 88621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
25/10/2021

113242 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PT 07-2022/CV-PTHC Còn hiệu lực
17/08/2022

113243 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 173/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

113244 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 18042023/PL-HDG Còn hiệu lực
21/04/2023

113245 Vật liệu Nút mạch (hạt nhựa PVA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02120817 Công ty TNHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
06/08/2019

113246 Vật liệu ổn định mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
23/11/2021

113247 Vật liệu ổn định mô (GC Tissue Conditioner) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
25/11/2021

113248 Vật liệu ổn định mô (GC Tissue Conditioner) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
27/12/2021

113249 Vật liệu phủ chứa floride bảo vệ bề mặt men răng và ngà răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-038-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/09/2021

113250 Vật liệu phủ tạm răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 30062023/MC-PL Còn hiệu lực
30/06/2023