STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113251 Vật liệu phục hình ( Composite ) ,Vật liệu trám răng ( Bond ), Vật liệu găn phục hình nha khoa ( xi măng nha khoa ), vật liệu sửa chữa hamg tháo lắp. TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 243 PL-TTDV Công Ty TNHH Thiết Bị Nha Khoa Nguyễn Duy Còn hiệu lực
13/11/2020

113252 Vật liệu phục hình cấy ghép răng giả và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 014-2021/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

113253 Vật liệu phục hình dùng trong cấy ghép nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1680/170000074/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội Còn hiệu lực
21/07/2019

113254 Vật liệu răng nhân tạo cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181600 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DIO VINA Còn hiệu lực
12/03/2021

113255 Vật liệu răng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191329 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

113256 Vật liệu răng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-038-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
15/09/2021

113257 Vật liệu SDF nha khoa ngừa sâu răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 859/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
28/07/2020

113258 Vật liệu silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 451-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
13/09/2019

113259 Vật liệu silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021197/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Còn hiệu lực
03/08/2021

113260 Vật liệu silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ 01/2023-PL/HM Còn hiệu lực
24/03/2023

113261 VẬT LIỆU SILICONE VPS TRẮNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 15-PLTTB-BYT-DEN/2022 Đã thu hồi
03/10/2022

113262 Vật liệu sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20220003D3 Còn hiệu lực
08/04/2022

113263 Vật liệu sinh học băng lành vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 014-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Y tế Quốc tế. Còn hiệu lực
22/11/2019

113264 Vật liệu sinh học băng lành vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 14-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư y tế Quốc tế Còn hiệu lực
02/03/2020

113265 Vật liệu sinh học cấy ghép/ giả Tên thương mại: DERMALAX Deep Plus DERMALAX Implant Plus DERMALAX Plus TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1711/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HUGEL PHARMA (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
07/08/2019

113266 Vật liệu sinh học hàn và tái tạo lại ống tủy TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

113267 Vật liệu sinh học thay thế xương TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210127 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Còn hiệu lực
08/03/2021

113268 Vật liệu sinh học thay thế xương TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS 01/2024/BPL-IPS Còn hiệu lực
23/04/2024

113269 Vật liệu soi mòn Fine Etch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020162/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
18/03/2020

113270 Vật liệu soi mòn men răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 04SP-2023PL/DTH Còn hiệu lực
16/08/2023

113271 Vật liệu sử dụng cho răng đổi màu TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 119-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
29/05/2020

113272 Vật liệu sử dụng cho răng đổi màu TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

113273 Vật liệu sử dụng một lần dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 02/CBPL/MD Còn hiệu lực
26/10/2023

113274 Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 307/180000028/ PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
24/02/2020

113275 Vật liệu sử dụng trong điểu trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định) có phủ các phân tử bạc dùng với máy hút dịch Curasys TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 188/170000006/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
04/03/2020

113276 Vật liệu sử dụng trong điểu trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định) dùng với máy hút dịch Curasys TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 188/170000006/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
04/03/2020

113277 Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), có phủ các phân tử bạc, dùng với máy hút dịch Curasys TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DW11/2022 Còn hiệu lực
04/01/2023

113278 Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút lực âm (gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), có các phân tử bạc, TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 90/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2023

113279 Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng băng bọt xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), dùng với máy hút dịch Curasys TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2228/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2022

113280 Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng băng bọt xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), dùng với máy hút dịch Curasys. TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DW10/2022 Còn hiệu lực
04/01/2023