STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113311 Vật liệu tái tạo xương được bào chế từ β-tricalcium phosphate (β-TCP) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1519/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
13/10/2020

113312 Vật liệu tạo cầu mão và phụ kiện dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 5402021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
03/11/2021

113313 Vật liệu tạo cầu mão và phụ kiện dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 24062023 - 2-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/06/2023

113314 Vật liệu tạo máu cho nướu già TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 807 PL CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
08/01/2020

113315 Vật liệu tạo màu cho răng giả dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181689 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Còn hiệu lực
26/05/2021

113316 Vật liệu tạo màu cho răng giả dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG 004-2022/200000032/PCBPL-BYT Đã thu hồi
05/09/2022

113317 Vật liệu tạo màu cho răng giả dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG 005-2022/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/09/2022

113318 Vật liệu tạo nhám cho răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 12072023PL-SPI-001 Còn hiệu lực
12/07/2023

113319 Vật liệu tạo xơ nhân đệm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190829-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
03/10/2019

113320 Vật liệu tạo xơ nhân đệm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 94-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
27/02/2020

113321 Vật liệu tạo độ nhám men răng, etching men răng ( 37% phosphoric Acid) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 07092023/PL-MC02 Còn hiệu lực
07/09/2023

113322 Vật liệu tẩy trắng răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 986.2-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
09/08/2021

113323 Vật liệu tẩy trắng răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181964 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/11/2021

113324 Vật liệu tẩy trắng răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2023-12/QT-KQPL Còn hiệu lực
28/06/2023

113325 Vật liệu tẩy trắng răng Cube Sparkle TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 535.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HVN NETWORKS Còn hiệu lực
09/10/2020

113326 Vật liệu tẩy trắng răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 008-2022/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

113327 Vật liệu tẩy trắng răng tại nhà/ Home whitening with laboratory custom-made trays TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 091-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
19/05/2020

113328 Vật liệu tẩy trắng răng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 456-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
06/04/2020

113329 Vật liệu thạch cao đổ mẫu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 462-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DENMEDICO Còn hiệu lực
20/08/2019

113330 Vật liệu thấm hút (Bấc thấm hút, Vòng thấm hút, Miếng áp chắn sáng giác mạc) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM HẢO 090223/TH-BKQPLB Còn hiệu lực
27/07/2023

113331 Vật liệu thấm khô ống tủy TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 119-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
29/05/2020

113332 Vật liệu thấm khô ống tủy TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

113333 Vật liệu thấm khô ống tủy absorbent paper point (cone giấy) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 129-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
18/08/2020

113334 Vật liệu thấm khô ống tủy dùng trong nha khoa (absorbent paper points) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 129-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
18/08/2020

113335 Vật liệu thấm máu và chất dịch cơ thể TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 359-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Qualtech Consulting Còn hiệu lực
09/07/2019

113336 Vật liệu thay thế màng cứng 2cmx9cm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2205/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
23/08/2021

113337 Vật liệu thay thế màng cứng 4cmx4cm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2205/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
23/08/2021

113338 Vật liệu thay thế màng cứng 6cmx8 cm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2205/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
23/08/2021

113339 Vật liệu thay thế ngà răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU 01/2023/PL-HOANCAU Còn hiệu lực
30/01/2023

113340 Vật liệu thay thế ngà răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC AN 03/2023/PL/PA Còn hiệu lực
28/06/2023