STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116881 Đầu hút Robot Tecan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 250/21/170000116/ PCBPL-BYT... CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
08/06/2021

116882 Đầu impactor cho MAGNEZIX® Pin Ø 1.5 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

116883 Đầu impactor cho MAGNEZIX® Pin Ø 2.0 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

116884 Đầu Impactor dùng cho MAGNEZIX® Pin Ø 2.7 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

116885 Đầu Impactor Dùng cho MAGNEZIX® Pin Ø 3.2 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

116886 Đầu kẹp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
02/10/2019

116887 Đầu kẹp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 24/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
03/10/2019

116888 Đầu kẹp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0718 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/05/2020

116889 Đầu kẹp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 24/MED0718 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/05/2020

116890 Đầu kẹp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED0718 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/05/2020

116891 Đầu kẹp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 67/MED0718 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/05/2020

116892 Đầu kẹp clip polymer sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ QB 01/2022/QB Còn hiệu lực
29/03/2022

116893 Đầu kẹp dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
03/10/2019

116894 Đầu kẹp dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 67/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
03/10/2019

116895 Đầu kết nối cannula phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190357.1- ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/10/2019

116896 Đầu kết nối dây thở cho máy giúp thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 88/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

116897 Đầu kết nối kẹp đốt lưỡng cực dùng trong phẫu thuật mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 015-TT05/MT-KQPLTTBYT/2019 Còn hiệu lực
25/09/2023

116898 Đầu kết nối Torent TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-30.18/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/03/2020

116899 Đầu khớp háng bán phần Vario Cup các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1663/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/12/2022

116900 Đầu khủy tay mài Rotex 782E / CONTRA ANGLE ATTACHMENT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 660/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU Còn hiệu lực
07/07/2020

116901 Đầu kim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 220913/MP-BPL Còn hiệu lực
13/09/2023

116902 Đầu kim bút Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 23003 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/09/2023

116903 Đầu kim cho bút tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 371/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
03/03/2020

116904 Đầu kim cho bút tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1018/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
04/10/2021

116905 Đầu kim dùng với bút tiêm insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0268/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2021

116906 Đầu Kim Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 230329-002/PLGR/HK Còn hiệu lực
30/03/2023

116907 Đầu kim tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 36/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2019

116908 Đầu kim tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 903/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/07/2021

116909 Đầu kim tiêm Insulin vô trùng sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 149/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
13/04/2020

116910 Đầu kim tiếp xúc 14 kim thiết bị Ellisys/Ellisys Plus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021063A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2022