STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117211 Đầu tip có lọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2428A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2022

117212 Đầu tip có lọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2428A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2022

117213 Đầu tip có lọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2428A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2022

117214 Đầu tip có lọc 1000ul TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

117215 Đầu tip có lọc 100ul TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

117216 Đầu tip có lọc 100ul tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

117217 Đầu tip có lọc 10ul TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

117218 Đầu tip có lọc 200ul TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

117219 Đầu tip có lọc 200ul tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

117220 Đầu tip có lọc 20ul tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

117221 Đầu tip dùng để kẹp hoặc cắt trong phẫu thuật dịch kính võng mạc TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI 33/042023/APL Còn hiệu lực
29/05/2023

117222 Đầu tip finntip, Đầu QSP tip, Đầu ART tip TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3114 PL-TTDV Còn hiệu lực
05/04/2023

117223 Đầu tip GRIESHABER Advanced DSP TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1062PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/02/2020

117224 Đầu típ hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1006921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAPHARM Còn hiệu lực
23/12/2021

117225 Đầu típ hút mẫu và hóa chất TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-253/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

117226 Đầu típ hút mẫu và pha loãng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-252/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

117227 Đầu tip lọc TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4076-1 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT SƠN ANH Còn hiệu lực
22/12/2021

117228 Đầu tip lọc tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2411/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Còn hiệu lực
07/12/2021

117229 Đầu tip lọc tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM 05082022/PL/TCBIO Còn hiệu lực
09/08/2022

117230 Đầu tip nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 758/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

117231 Đầu tip nhựa/Đầu côn có lọc/Đầu col có lọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 02/2022/KQPL-ABTLH Còn hiệu lực
25/01/2022

117232 Đầu TIP PHACO TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2869PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

117233 Đầu TIP PHACO TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1028PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/02/2020

117234 Đầu tip pipet TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 03/2024/TBR-KQPL Đã thu hồi
21/02/2024

117235 Đầu tip pipet TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 03/2024/TBR-KQPL Đã thu hồi
17/04/2024

117236 Đầu tip pipet TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 03/2024/TBR-KQPL Còn hiệu lực
17/04/2024

117237 Đầu tip pipet dùng cho máy giải trình tự gen TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM THE-044/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

117238 Đầu tip pipet đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 251/21/170000116/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
08/06/2021

117239 Đầu tip QSP TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3242 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Toàn Ánh Còn hiệu lực
06/05/2020

117240 Đầu tip Robot Hamilton TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 251/21/170000116/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
08/06/2021