STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118561 XỊT HỌNG HO CẢM HEALTHYPLEX TOSSE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEALTHY - PLEX 02/2022/PL-HP Còn hiệu lực
04/02/2023

118562 XỊT HỌNG HOÀNG LAN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FRANCE HOÀNG LAN 01/2022/PL-HOANGLAN Còn hiệu lực
09/03/2022

118563 Xịt họng húng chanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SAKURA 01/2023/BPL-SAKURA Còn hiệu lực
05/05/2023

118564 XỊT HỌNG HÚNG CHANH TỎI ĐEN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BEE BEE VIỆT NAM 01/2023/BEE Còn hiệu lực
13/02/2023

118565 Xit hong Infadin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 298/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
24/03/2020

118566 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 272/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR Còn hiệu lực
03/06/2021

118567 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 477/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT THIẾT BỊ Y TẾ MELINKAGROUP Còn hiệu lực
21/07/2021

118568 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 490/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THÀNH NAM - FRANCE Còn hiệu lực
23/07/2021

118569 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 494/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2021

118570 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 504/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR Còn hiệu lực
23/07/2021

118571 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 548/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
04/08/2021

118572 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 5821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR Còn hiệu lực
09/08/2021

118573 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 7021/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DR NATURAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

118574 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 7821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ HẢI Còn hiệu lực
17/08/2021

118575 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021411B/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO HOÀNG GIA Còn hiệu lực
11/09/2021

118576 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 12421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN MẠNH PHÁT Còn hiệu lực
15/09/2021

118577 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 680/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ANPHACO Còn hiệu lực
17/09/2021

118578 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 696/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAVASCO Còn hiệu lực
20/09/2021

118579 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 699/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y DƯỢC LEGIPHARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2021

118580 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 711/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUJIFRANCE Còn hiệu lực
29/09/2021

118581 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 738/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT Còn hiệu lực
05/10/2021

118582 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 783/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
19/10/2021

118583 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 821/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SONAPHARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/11/2021

118584 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 17721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Còn hiệu lực
10/11/2021

118585 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 864/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH UK PHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2021

118586 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-35 PL-TTDV CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM GREENLIFE Còn hiệu lực
30/12/2021

118587 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1007921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIMAP Còn hiệu lực
11/01/2022

118588 Xịt Họng Keo Ong TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ 04:2022/PL-DPPH Còn hiệu lực
18/02/2022

118589 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN 01/2022/PL-NT Còn hiệu lực
25/02/2022

118590 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIHERB VN 01/2022/PL- MEDIHERB Còn hiệu lực
25/02/2022