STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118681 XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN NANO TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 496/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC LIÊN DOANH VIỆT MỸ Còn hiệu lực
23/07/2021

118682 Xịt họng Xuyên Tâm Liên Nano bạc HQ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1243/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
24/07/2021

118683 Xịt họng xuyên tâm liên OPC TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 574.21/180000026/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Còn hiệu lực
22/11/2021

118684 XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN Pluzz TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 471/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/07/2021

118685 Xịt họng Xuyên Tâm Liên Roxtech TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 25321/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty CP Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương/ Việt Nam Còn hiệu lực
29/12/2021

118686 XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN TUỆ MINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 474/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA Còn hiệu lực
21/07/2021

118687 Xịt họng Xuyên Tâm Liên Yên Dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1247/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
24/07/2021

118688 Xịt họng, mũi, tai Xuyên Tâm Liên Erophar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1272/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EROPHAR FRANCE Còn hiệu lực
03/08/2021

118689 Xịt keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM 01/2023/PL-BIGFAM Còn hiệu lực
27/10/2023

118690 XỊT KHANG HẢI XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 110/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG HẢI Còn hiệu lực
24/03/2021

118691 Xịt kháng khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 99521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
03/01/2022

118692 Xịt Kháng Khuẩn TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ 03:2022/PL-DPPH Còn hiệu lực
18/02/2022

118693 XỊT KHÁNG KHUẨN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VITAL PHARMA 01/2024/PL-VITAL Còn hiệu lực
09/05/2024

118694 Xịt Kháng Khuẩn Nano Alaska TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 528/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2020

118695 Xịt Kháng Khuẩn Nano Sea Fresh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 527/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2020

118696 XỊT KHOÁNG BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 661/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
10/09/2021

118697 Xịt Khoáng Biển Nano Plasma Andi+ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 495/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ANDI PHÁP Còn hiệu lực
16/06/2020

118698 XỊT KHỚP TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUTAPHAR 03/2022/PL-HUTA Còn hiệu lực
17/05/2022

118699 XỊT KHỚP TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN IDC PHARMA VIỆT NAM 03/2022/PL-IDC Còn hiệu lực
11/06/2022

118700 XỊT KHỚP TTBYT Loại A CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS 01/2022/PL-VENUS Còn hiệu lực
16/08/2022

118701 XỊT KHỚP TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL 14/2022/PL-EIFFEL Còn hiệu lực
22/08/2022

118702 XỊT KHỚP TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC VINAMEC 01/2022/PL-VINAMEC Còn hiệu lực
13/09/2022

118703 Xịt khớp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 04/2024/PL-LISACOS Còn hiệu lực
21/02/2024

118704 Xịt khớp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y DƯỢC ZA NGUYỄN 01/2024/PL- ZN Còn hiệu lực
29/05/2024

118705 Xịt khớp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NK DƯỢC PHẨM MEDICARE-ÚC 03/2024/PL-MDCU Còn hiệu lực
20/06/2024

118706 XỊT KHỬ MÙI AROMA LUCKY TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG PL/08/2022 Còn hiệu lực
09/06/2022

118707 Xịt khuẩn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 323-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Kocks Ardelt Kranbau GmbH tại TpHCM Còn hiệu lực
13/10/2021

118708 Xịt Khuẩn Ngoài Da TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ 05/2022/PL-DPPH Còn hiệu lực
10/08/2022

118709 XỊT LẠNH GIẢM ĐAU TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR 01/2024/PL-SACOPHAR Còn hiệu lực
21/03/2024

118710 XỊT LẠNH GIẢM ĐAU TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR 04/2024/PL-SACOPHAR Còn hiệu lực
22/03/2024