STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118711 Xịt lạnh WariActiv® N TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2081/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐỨC VIỆT Còn hiệu lực
13/01/2021

118712 XỊT MASSAGE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM DACO 01/2024/PL-DACO Còn hiệu lực
15/05/2024

118713 Xịt massage hỗ trợ giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NHẤT TÂM PHARMA 01/2024/PL-NT Còn hiệu lực
21/06/2024

118714 Xịt miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-16 PL-TTDV CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
23/11/2021

118715 Xịt miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-16S PL-TTDV CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
01/12/2021

118716 Xịt miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THE FAMIDOC VIỆT NAM 02/2024/PL-FVNC Còn hiệu lực
30/05/2024

118717 XỊT MIỆNG - HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC SAO MAI 01/VBPL/SM Còn hiệu lực
20/09/2023

118718 XỊT MIỆNG HỌNG THẢO MỘC TÂM HOA SEN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 874/21/170000116/PCBPL-BYT.. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU Còn hiệu lực
27/11/2021

118719 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1895 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2020

118720 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 276/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM A-M Còn hiệu lực
03/06/2021

118721 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 449/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Còn hiệu lực
08/07/2021

118722 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 511/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Còn hiệu lực
27/07/2021

118723 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 608/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TATRA ĐÔNG ANH Còn hiệu lực
01/09/2021

118724 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11521/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
08/09/2021

118725 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1841/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPRO Còn hiệu lực
24/09/2021

118726 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 700/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y DƯỢC LEGIPHARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2021

118727 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 719/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ SANOFRANCE Còn hiệu lực
29/09/2021

118728 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14521/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH MỸ Còn hiệu lực
30/09/2021

118729 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 730/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC GIA Còn hiệu lực
10/11/2021

118730 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2203A/2021/180000028/PCBPL-BYT TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU Còn hiệu lực
15/11/2021

118731 Xịt Mũi TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-13 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIFACA HEALTH Còn hiệu lực
19/11/2021

118732 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 901/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AZOFA Còn hiệu lực
02/12/2021

118733 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 907/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C Còn hiệu lực
09/12/2021

118734 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 946/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
30/12/2021

118735 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NARI 01:2022/PL-NARI Còn hiệu lực
20/01/2022

118736 Xịt mũi TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4089-6PL-TTDV Còn hiệu lực
22/01/2022

118737 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DEVERLOP PHARMA 02:2022/PL-DEVERLOP Còn hiệu lực
27/01/2022

118738 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DEVERLOP PHARMA 03:2022/PL-DEVERLOP Còn hiệu lực
27/01/2022

118739 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC FITOLABS 01/PL Còn hiệu lực
08/02/2022

118740 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BẢN VIỆT 01/2022/PL-BV Còn hiệu lực
26/02/2022