STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118921 Xịt mũi húng chanh nano bạc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC 03/2022/PL-HM Còn hiệu lực
25/04/2022

118922 Xịt mũi IDC SPRAY NANO TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 24421/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
22/12/2021

118923 Xịt mũi IDC SPRAY NANO BABY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 24521/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
22/12/2021

118924 Xịt mũi Ipadin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 24/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

118925 Xịt mũi JAPONI SHARK TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4015-6 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM J-CVI Còn hiệu lực
09/10/2021

118926 XỊT MŨI KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA 01/2022/PL- MEDIFA Còn hiệu lực
24/02/2022

118927 Xịt mũi keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINFACO 01/2022/PL-VINFACO Còn hiệu lực
04/07/2022

118928 XỊT MŨI KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ FANECO 01:2023/PL-TTBYT Còn hiệu lực
30/06/2023

118929 XỊT MŨI KHÁNG KHUẨN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT 01/2022/PL Còn hiệu lực
24/02/2022

118930 XỊT MŨI MAXKONA SPRAY NANO TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 23621/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
17/12/2021

118931 XỊT MŨI MAXKONA SPRAY NANO BABY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 23521/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
17/12/2021

118932 Xịt Mũi Mubier TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 428/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SUNSHINE VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2021

118933 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 941/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/12/2021

118934 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 952/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/12/2021

118935 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 974/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA Còn hiệu lực
04/01/2022

118936 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HACOPHARMA 01/2022/PL-HACO Còn hiệu lực
13/03/2022

118937 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PERFECT 01/2022/PL- PERFECT Còn hiệu lực
21/03/2022

118938 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN DƯỢC BTN 01/2022/PL- BTN Còn hiệu lực
22/03/2022

118939 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM THIÊN GIA PHÚ 01/2022/PL- GIAPHU Còn hiệu lực
24/03/2022

118940 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROBIN GROUP 04/2022/PL-ROBIN Còn hiệu lực
23/05/2022

118941 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STARMAX GREEN 03/2022/PL-STARMAX Còn hiệu lực
06/10/2022

118942 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH PHARMA VIỆT NAM 02/2022/PL-HT Còn hiệu lực
18/11/2022

118943 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AIC 01/2022/PL-AIC Còn hiệu lực
24/11/2022

118944 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NHẬT PHONG TH 01/2023/PL-NP Còn hiệu lực
29/06/2023

118945 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC BÀ VÂN 01/2023/BPL-BV Còn hiệu lực
08/07/2023

118946 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK 01/2023/PL-SJK Còn hiệu lực
10/07/2023

118947 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM 01/2022/PL-CNL Còn hiệu lực
16/08/2023

118948 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM 02/2022/PL-CNL Còn hiệu lực
16/08/2023

118949 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM EVICO 01/2023/BPL-EVICO Còn hiệu lực
24/08/2023

118950 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHOENIX PHARMA 01/PL-PP/24 Còn hiệu lực
23/01/2024