STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119041 Đèn mổ công nghệ LED và phụ kiện. TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 280 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
31/10/2019

119042 Đèn mổ di động TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2355 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG Còn hiệu lực
29/06/2019

119043 Đèn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1642019/170000116/ PCBPL-BYT. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Còn hiệu lực
05/07/2019

119044 Đèn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 46/170000116/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Đã thu hồi
05/07/2019

119045 Đèn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 47/170000116/ PCBPL-BYT. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Còn hiệu lực
05/07/2019

119046 Đèn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019086/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FININSE VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/07/2019

119047 Đèn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2331 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
07/08/2019

119048 Đèn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200116 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
30/03/2020

119049 Đèn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 08-0220/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Đã thu hồi
18/10/2021

119050 Đèn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 08-0220/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
19/10/2021

119051 Đèn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NHẬT NAM 02/2022-KQPL Còn hiệu lực
25/04/2022

119052 Đèn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 124/PL-VQ Còn hiệu lực
13/10/2022

119053 Đèn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 03.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

119054 Đèn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 03.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

119055 Đèn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 30/2023/MINDRAY-PLTTBYT Còn hiệu lực
17/08/2023

119056 Đèn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 26102023TBA Còn hiệu lực
26/10/2023

119057 Đèn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 14112023TBA Đã thu hồi
14/11/2023

119058 Đèn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 14112023TBA Còn hiệu lực
14/11/2023

119059 Đèn mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 28/PL-VQ Còn hiệu lực
20/03/2024

119060 ĐÈN MỔ DI ĐỘNG BÓNG LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

119061 Đèn mổ di động ánh sáng LED TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 5592021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Trường Sơn Còn hiệu lực
29/11/2021

119062 Đèn mổ di động và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 62/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

119063 Đèn mổ dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 05/TT/2023 Còn hiệu lực
09/08/2023

119064 Đèn mổ Emaled và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 001/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

119065 Đèn mổ hai nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0006622/QRA Còn hiệu lực
22/06/2022

119066 Đèn mổ hai nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0006722/QRA Còn hiệu lực
22/06/2022

119067 Đèn mổ kèm 1 cánh tay nối dài TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 427-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Đã thu hồi
15/01/2021

119068 Đèn mổ kèm 1 cánh tay nối dài TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 081-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
02/05/2021

119069 Đèn mổ kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2186/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
12/10/2021

119070 Đèn mổ khoa sản TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 67/2020/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
24/11/2023