STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119161 Đèn mổ treo trần (không điều chỉnh nhiệt độ màu) và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 07/PLVM Còn hiệu lực
14/11/2023

119162 Đèn mổ treo trần (không điều chỉnh nhiệt độ màu) và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 12/PLVM Còn hiệu lực
31/01/2024

119163 Đèn mổ treo trần (điều chỉnh nhiệt độ màu) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 09/PLYV Còn hiệu lực
23/05/2023

119164 Đèn mổ treo trần (điều chỉnh nhiệt độ màu) và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 07/PLVM Còn hiệu lực
14/11/2023

119165 Đèn mổ treo trần (điều chỉnh nhiệt độ màu) và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 12/PLVM Còn hiệu lực
31/01/2024

119166 Đèn mổ treo trần 1 chóa TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 841 PL CÔNG TY TNHH TÂN VIỆT PHAN Còn hiệu lực
05/01/2020

119167 Đèn mổ treo trần 1 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 03.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

119168 Đèn mổ treo trần 1 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 03.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

119169 Đèn mổ treo trần 1 nhánh ánh sáng LED TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN 01/2023-PLTTBYT-LA Còn hiệu lực
29/05/2023

119170 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 1 NHÁNH BÓNG LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

119171 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 1 NHÁNH BÓNG LED có Camera và Monitor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

119172 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 1 NHÁNH BÓNG LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

119173 Đèn mổ treo trần 2 chóa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018177 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư An Nhiên Còn hiệu lực
10/06/2019

119174 Đèn mổ treo trần 2 chóa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018165 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY Còn hiệu lực
10/06/2019

119175 Đèn mổ treo trần 2 chóa, công nghệ Led, 120.000 LUX & 120.000 LUX, và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019020/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
01/07/2019

119176 Đèn mổ treo trần 2 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 16-1018/ĐH/170000096/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

119177 Đèn Mổ Treo Trần 2 Nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2090B/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ THÁI SƠN Còn hiệu lực
23/01/2021

119178 Đèn mổ treo trần 2 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 13/2022 CV-PBA Còn hiệu lực
24/11/2022

119179 Đèn mổ treo trần 2 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANH XUÂN TX-07/2023/PL Còn hiệu lực
09/02/2023

119180 Đèn mổ treo trần 2 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 03.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

119181 Đèn mổ treo trần 2 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 03.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

119182 Đèn mổ treo trần 2 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 03.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

119183 Đèn mổ treo trần 2 nhánh ánh sáng LED TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN 03/2023-PLTTBYT-LA Còn hiệu lực
29/05/2023

119184 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH BÓNG LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

119185 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH BÓNG LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

119186 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH BÓNG LED có Camera và Monitor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

119187 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH BÓNG LED có Camera và Monitor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

119188 Đèn mổ treo trần 2 nhánh LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191105 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Còn hiệu lực
24/10/2019

119189 Đèn mổ treo trần hai nhánh có camera TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181381 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÙY ANH Còn hiệu lực
23/11/2020

119190 Đèn mổ treo trần hai nhánh và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 74/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Còn hiệu lực
07/10/2019