STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119191 Đèn mổ treo trần kèm camera TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1071/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Long Còn hiệu lực
14/10/2020

119192 Đèn mổ treo trần kết hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 124/PL-VQ Còn hiệu lực
13/10/2022

119193 Đèn mổ treo trần một nhánh TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3750 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
03/06/2021

119194 Đèn mổ treo trần và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 07/PLVM Còn hiệu lực
14/11/2023

119195 Đèn mổ treo trần và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 12/PLVM Còn hiệu lực
31/01/2024

119196 Đèn mổ treo trần đơn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 124/PL-VQ Còn hiệu lực
13/10/2022

119197 Đèn mổ treo trần, hai nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018388 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HỒNG HẠNH Còn hiệu lực
28/07/2019

119198 Đèn mổ treo trần, đèn mổ di động kèm camera TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2053A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÙNG ĐỨC Còn hiệu lực
25/12/2020

119199 Đèn mổ treo trần, Đèn mổ treo tường, Đèn mổ di động, Đèn khám TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 180523/ TV-PLTBYT Còn hiệu lực
18/05/2023

119200 Đèn mổ treo trần, Đèn mổ treo tường, Đèn mổ di động, Đèn khám TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 180523-1/ TV-PLTBYT Còn hiệu lực
18/05/2023

119201 Đèn mổ treo tường 1 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 03.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

119202 Đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI 03/TA-MAT-DM Công ty TNHH Thành An - Hà Nội Còn hiệu lực
27/06/2019

119203 Đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 04/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
14/06/2019

119204 Đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 52/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

119205 Đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1982/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/01/2021

119206 Đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0288/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHẢI ANH Còn hiệu lực
12/11/2021

119207 Đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC CBPL/02/2022/CV-EMECC Còn hiệu lực
08/08/2022

119208 Đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ 001/2023/PLTTBYT/BH Còn hiệu lực
06/09/2023

119209 Đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH UY 02/05/2024/MUE/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/05/2024

119210 Đèn mổ và phụ kiện ( Đèn khám bệnh di động, Đèn mổ treo trần, Đèn mổ gắn tường, Đèn mổ di động) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020671/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA Còn hiệu lực
13/04/2021

119211 Đèn mổ và phụ kiện các loại TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 319-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
05/10/2020

119212 Đèn mổ và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3889 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
07/07/2021

119213 Đèn mổ và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2712/170000102/PCBPL-BYT/2018 Còn hiệu lực
21/07/2022

119214 Đèn mổ và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191083-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Còn hiệu lực
24/10/2019

119215 Đèn mổ và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210018 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Còn hiệu lực
20/01/2021

119216 Đèn mổ đi động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1822021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Tân Việt Phan Còn hiệu lực
27/07/2021

119217 Đèn mổ, bàn mổ, bàn khám TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐÔNG TÂY 02/180000004/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Đông Tây Còn hiệu lực
29/06/2019

119218 Đèn mổ, Bàn mổ, Bộ kéo nắn chỉnh hình. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 12/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - khoa học kỹ thuật Minh Duy Còn hiệu lực
04/06/2019

119219 Đèn mổ, khám công nghệ LED và camera TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 284/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hùng Đức Còn hiệu lực
14/10/2020

119220 Đèn mổ, đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 24042018MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
03/06/2019