STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119281 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200048 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Còn hiệu lực
04/03/2020

119282 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 750/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2021

119283 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 269/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2021

119284 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 150/170000051/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại cà Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
30/06/2021

119285 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 269/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

119286 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 22/2023-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/11/2023

119287 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG 05PL/MD-2023 Còn hiệu lực
15/11/2023

119288 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 02/2024-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/02/2024

119289 Đèn phẫu thuật và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 03/2023/PL- Đông Dương Còn hiệu lực
13/07/2023

119290 Đèn phẫu thuật đeo trán TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 02-2309/PL-IDSHN Còn hiệu lực
27/09/2023

119291 Đèn phẫu thuật đội đầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-21-2024 Còn hiệu lực
21/03/2024

119292 Đèn phẫu thuật, đèn khám và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG 05PL/MD-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

119293 Đèn phòng mổ TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 206/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG KIỆT PHONG Còn hiệu lực
28/10/2019

119294 Đèn phòng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1476/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAS Còn hiệu lực
14/10/2020

119295 Đèn phòng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI BPL2006/HOAMAI Còn hiệu lực
26/06/2023

119296 Đèn phòng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI BPL0711/HOAMAI Còn hiệu lực
08/11/2023

119297 Đèn phòng mổ gắn trần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 438-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Thịnh Health Còn hiệu lực
20/08/2019

119298 Đèn phóng đại y tế (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

119299 Đèn quang trùng hợp TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3120 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Bảo Thịnh Còn hiệu lực
21/12/2019

119300 Đèn quang trùng hợp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1125/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
19/01/2021

119301 Đèn quang trùng hợp TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3904-5CL3403/11/8/19 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Bảo Thịnh Còn hiệu lực
12/08/2021

119302 Đèn quang trùng hợp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 03012024PL-SPI-001 Còn hiệu lực
04/01/2024

119303 Đèn quang trùng hợp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THỊNH 017/LK60-BT/2024 Còn hiệu lực
24/04/2024

119304 Đèn quang trùng hợp dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1072/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA NGUYỄN DUY Còn hiệu lực
19/12/2019

119305 Đèn Quang trùng hợp LED không dây điều trị trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0241/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ THÁI PHÚ Còn hiệu lực
19/09/2021

119306 Đèn quang trùng hợp nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 92/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

119307 Đèn quang trùng hợp trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KHANG PHẠM GIA 01-2024/VBPLKPG Còn hiệu lực
31/01/2024

119308 Đèn quang trùng hợp trong nha khoa và phụ kiện đồng bộ (LED Curing Light) Tay làm việc Nguồn phát sáng Bao đèn Bộ nguồn Đế sạc Tấm chắn sáng Kính bảo vệ Bảng kiểm tra độ dài ánh sáng đèn TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 063-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
16/03/2021

119309 Đèn quang trùng hợp “DHEF” Litex Curing Light TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 307/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHAMPION DENTAL Còn hiệu lực
25/05/2020

119310 Đèn quang trùng hợp/ Light curing units TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 003-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
12/05/2020