STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119491 Đèn điều trị vàng da và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 05/2024-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/03/2024

119492 Đèn đọc film X - quang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 2532021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông Còn hiệu lực
27/07/2021

119493 Đèn đọc film X quang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2023-02/HL-PCBPL/Đèn đọc film Còn hiệu lực
30/03/2023

119494 Đèn đọc film X quang ánh sáng led TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2569 PL-TTDV/17000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phòng Khám Gia Đình Hà Nội Đã thu hồi
18/06/2019

119495 Đèn đọc film X quang ánh sáng led TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2569 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phòng Khám Gia Đình Hà Nội Còn hiệu lực
18/06/2019

119496 ĐÈN ĐỌC FILM X-QUANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 03/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
22/05/2023

119497 Đèn đọc phim TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 1504/2022/QDMED Còn hiệu lực
13/05/2022

119498 ĐÈN ĐỌC PHIM TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 10/2023/PL-CT130 Còn hiệu lực
18/09/2023

119499 Đèn đọc phim TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 67 /2020/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
27/11/2023

119500 Đèn đọc phim X-quang LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1406/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TDA VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2021

119501 Đèn đọc phim Led TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/09/2021

119502 Đèn đọc phim X Quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 16/170000072/BPLPL Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
05/07/2019

119503 Đèn đọc phim X quang (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

119504 Đèn đọc phim X Quang, CT, MRI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBD004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
02/07/2019

119505 Đèn đọc phim X-quang TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 142/170000001 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Còn hiệu lực
28/06/2019

119506 Đèn đọc phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 193-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hoàng Lê Còn hiệu lực
17/09/2019

119507 Đèn đọc phim X-Quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 573/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG SIGMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/07/2020

119508 Đèn đọc phim X-Quang TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 140.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/05/2021

119509 Đèn đọc phim X-Quang TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 140.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/05/2021

119510 Đèn đọc phim X-Quang TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 140.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/05/2021

119511 Đèn đọc phim X-Quang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 75221CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH i-Biomed Việt Nam Còn hiệu lực
27/09/2021

119512 Đèn đọc phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DNN VIỆT NAM 06-DNN/MPLENT Còn hiệu lực
21/04/2022

119513 Đèn đọc phim X-Quang TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 456-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

119514 Đèn đọc phim X-Quang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 041-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/12/2022

119515 Đèn đọc phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 02-IBM/20230411/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2023

119516 Đèn đọc phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN ĐỊNH 01/2023/PL- AĐ Còn hiệu lực
11/09/2023

119517 Đèn đọc phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 03/2023/PL- DUYCUONG Còn hiệu lực
27/11/2023

119518 Đèn đọc phim X-quang dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 412-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH HDX Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019

119519 Đèn đọc phim X-quang y tế (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM 04/ADE-BPL Còn hiệu lực
08/05/2024

119520 Đèn đọc phim Xquang TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 134/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
24/10/2019