STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119761 Đầu dò 9L4 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 086-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH kỹ thuật y tế Toàn Lực Còn hiệu lực
01/05/2021

119762 Đầu dò âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018215 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA Còn hiệu lực
24/08/2019

119763 Đầu dò âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018147 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH Còn hiệu lực
19/11/2019

119764 Đầu dò âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM 01/2024/CBPL/TH Còn hiệu lực
30/05/2024

119765 Đầu dò áp suất TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 923/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2020

119766 Đầu dò áp suất TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO 22022024 Còn hiệu lực
22/02/2024

119767 Đầu dò chẩn đoán nội soi siêu âm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 681/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
25/03/2021

119768 Đầu dò chẩn đoán nội soi siêu âm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 612/170000001/PCBPL-BYT (2017) Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
05/09/2021

119769 Đầu dò cho máy siêu âm 4D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018233 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị y tế An Bình Còn hiệu lực
24/08/2019

119770 Đầu dò cho máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181364 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA Còn hiệu lực
24/11/2020

119771 Đầu dò Convex cho máy siêu âm 4D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018469 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA Còn hiệu lực
26/07/2019

119772 Đầu dò của máy siêu âm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 627/170000001/PCBPL-BYT(2017) Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
12/11/2021

119773 Đầu dò dẫn hướng dây laser TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 40.5/122022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
15/12/2022

119774 Đầu dò dùng cho Hệ thống định vị khối u TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC PL0304/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

119775 Đầu dò dùng cho máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018331 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA Còn hiệu lực
07/11/2019

119776 Đầu dò EDGE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 04.22/KQPL/VK2022 Đã thu hồi
18/05/2022

119777 Đầu dò EDGE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 05.22/KQPL/VK2022 Còn hiệu lực
18/05/2022

119778 Đầu dò kích thích TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 580.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Còn hiệu lực
13/11/2020

119779 Đầu dò kích thích TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1013/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
13/10/2021

119780 Đầu dò kích thích dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 05/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/02/2020

119781 Đầu dò kích thích vỏ não TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 12CVPL.NATUS Còn hiệu lực
27/09/2022

119782 Đầu dò máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180998 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
02/07/2019

119783 Đầu dò máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181522 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
02/07/2019

119784 Đầu dò máy siêu âm CTS5000 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018364 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ ISOTECH Còn hiệu lực
27/10/2019

119785 Đầu dò máy siêu âm RAB6- RS ( hiệu GE Healthcare) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 256-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Chi Nhánh Công Ty TNHH GE Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

119786 Đầu dò máy siêu âm RAB6- RS ( hiệu GE Healthcare) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 256-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Chi Nhánh Công Ty TNHH GE Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

119787 Đầu dò máy siêu âm RAB6- RS ( hiệu GE Healthcare) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 256-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Chi Nhánh Công Ty TNHH GE Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

119788 Đầu dò máy siêu âm RAB6-D - (hiệu GE Heathcare) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 396-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Chi Nhánh Công Ty TNHH GE Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

119789 Đầu dò máy siêu âm xuyên sọ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 004/2024/PL.DWL Còn hiệu lực
21/05/2024

119790 Đầu dò mổ Amiđan Excise PDW Plasma Wand w/Integrated Cable TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 106/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020