STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119911 Đầu kết nối cannula phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190357.1- ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/10/2019

119912 Đầu kết nối dây thở cho máy giúp thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 88/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

119913 Đầu kết nối kẹp đốt lưỡng cực dùng trong phẫu thuật mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 015-TT05/MT-KQPLTTBYT/2019 Còn hiệu lực
25/09/2023

119914 Đầu kết nối Torent TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-30.18/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/03/2020

119915 Đầu khớp háng bán phần Vario Cup các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1663/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/12/2022

119916 Đầu khủy tay mài Rotex 782E / CONTRA ANGLE ATTACHMENT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 660/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU Còn hiệu lực
07/07/2020

119917 Đầu kim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 220913/MP-BPL Còn hiệu lực
13/09/2023

119918 Đầu kim bút Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 23003 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/09/2023

119919 Đầu kim cho bút tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 371/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
03/03/2020

119920 Đầu kim cho bút tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1018/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
04/10/2021

119921 Đầu kim dùng với bút tiêm insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0268/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2021

119922 Đầu kim dùng với bút tiêm insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLDKLH - H29-240508-0005 Còn hiệu lực
22/05/2024

119923 Đầu Kim Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 230329-002/PLGR/HK Còn hiệu lực
30/03/2023

119924 Đầu kim tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 36/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2019

119925 Đầu kim tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 903/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/07/2021

119926 Đầu kim tiêm Insulin vô trùng sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 149/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
13/04/2020

119927 Đầu kim tiêm tinh chất TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI MONAD 01-2024/PL-MONAD Còn hiệu lực
09/05/2024

119928 Đầu kim tiếp xúc 14 kim thiết bị Ellisys/Ellisys Plus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021063A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2022

119929 Đầu kim tiếp xúc 25 kim thiết bị Ellisys/Ellisys Plus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021063A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2022

119930 Đầu kim tiếp xúc 49 kim thiết bị Ellisys/Ellisys Plus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021063A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2022

119931 Đầu làm sạch cấy ghép implant/ Implant cleaning inserts TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
13/05/2020

119932 Đầu lạnh đông củng mạc (Cryo Probes) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3335 PL-TTDV CÔNG TY TNHH TATAVN Còn hiệu lực
11/09/2020

119933 Đầu lắp nối hoàn tất cầu răng/ Cavity margin inserts TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
13/05/2020

119934 Đầu lắp nối phẫu thuật xương tái sử dụng nhiều lần/ Bone surgery inserts reusable TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0043-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
31/03/2020

119935 Đầu lắp nối sửa soạn cầu răng/ Crown prep tips TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
13/05/2020

119936 Đầu lắp nối sửa soạn ống tủy trong nha khoa/ Endo retro inserts TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
13/05/2020

119937 Đầu lắp nối điều trị lại nội nha/ Endo revision inserts TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
13/05/2020

119938 Đầu lắp nối điều trị nội nha/ Endo inserts TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
13/05/2020

119939 Đầu Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 615/PL/PX-BK/2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
15/06/2020

119940 Đầu LASER (LASER AND ULTRAVIT PROBES FAMILY) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2867PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020