STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119941 Đầu LASER (LASER AND ULTRAVIT PROBES FAMILY) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1009PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/02/2020

119942 Đầu Laser 23G TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 208-1/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
08/02/2020

119943 Đầu Laser 23G TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 210-3/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
10/02/2020

119944 Đầu Laser 23G TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 1020/PL/PX-BK/2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
20/10/2020

119945 Đầu Laser 25G TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 1020/PL/PX-BK/2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
20/10/2020

119946 Đầu lấy cao (vôi) răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 91/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/10/2019

119947 Đầu lấy cao siêu âm/ Scaling high efficiency inserts TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
13/05/2020

119948 Đầu lấy cao/ Insert Scaling TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
13/05/2020

119949 Đầu lấy vôi (cao) răng bằng kim loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 167/MED0818/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

119950 Đầu lọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1642/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2023

119951 Đầu lọc Robot Beckman TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 250/21/170000116/ PCBPL-BYT,'; CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
08/06/2021

119952 Đầu máy bơm nước và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 153/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
07/06/2020

119953 Đầu máy đốt Radio Frequency Plasma Surgical System TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2611A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

119954 Đầu máy đốt và đầu đốt sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp gối. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 20A/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
16/07/2019

119955 Đầu móc dụng cụ loại bỏ xương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 94921CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/01/2022

119956 Đầu mũi mài gập góc các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 10/24/PL-TP/RW Còn hiệu lực
12/03/2024

119957 Đầu nhọn dùng cho máy Centargo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0341/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỆT TIẾN Còn hiệu lực
27/10/2021

119958 Đầu nhộng chất lấy dấu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2207A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Còn hiệu lực
17/11/2021

119959 Đầu nối TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1610/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Còn hiệu lực
05/06/2019

119960 Đầu nối TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 10/2212/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Còn hiệu lực
05/06/2019

119961 Đầu nối TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0808/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Còn hiệu lực
06/06/2019

119962 Đầu nối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 341/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/07/2020

119963 Đầu nối TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 391-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
10/12/2020

119964 Đầu nối TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 393-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
10/12/2020

119965 Đầu nối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 02/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
10/02/2022

119966 Đầu nối TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-007/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/05/2022

119967 Đầu nối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-005-Atmos Còn hiệu lực
10/10/2022

119968 Đầu nối (cho đồng hồ điều chỉnh lưu lượng khí Oxy) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IEG CRYO & LPG Còn hiệu lực
04/09/2021

119969 Đầu nối (CA MOUNT) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 465.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Còn hiệu lực
24/09/2020

119970 Đầu nối (dùng cho Xi lanh cao áp) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2579A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022