STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120481 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018251/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
27/12/2021

120482 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 110222/LVC Còn hiệu lực
06/04/2022

120483 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2048/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2022

120484 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 340/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2022

120485 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 1504/2022/QDMED Còn hiệu lực
13/05/2022

120486 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 01/ PLVM Còn hiệu lực
20/05/2022

120487 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 12-HM/SUXIN Còn hiệu lực
10/06/2022

120488 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NHẬT MINH 0604/PLTBYT-OL Còn hiệu lực
28/06/2022

120489 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM EVN/01/PL Đã thu hồi
16/09/2022

120490 Đèn Mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 003/2022/PLTBYT-3A Còn hiệu lực
08/08/2022

120491 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT MỸ 39/BKQPL-VM Còn hiệu lực
05/09/2022

120492 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 260822022/QDMED Còn hiệu lực
15/09/2022

120493 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1409/2022/MPMED Còn hiệu lực
23/09/2022

120494 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI GT-04/KQPL Còn hiệu lực
07/10/2022

120495 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 12102022PLYTE3A Còn hiệu lực
12/10/2022

120496 Đèn Mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 14102022PLYTE3A Còn hiệu lực
14/10/2022

120497 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN 22.10.2022 Còn hiệu lực
24/10/2022

120498 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 25102022/PL-HDG Còn hiệu lực
10/11/2022

120499 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH 062022/KQPL-YTTT Còn hiệu lực
16/11/2022

120500 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM 04/2022/YTMN Còn hiệu lực
24/12/2022

120501 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 056-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

120502 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM 2812 Còn hiệu lực
28/12/2022

120503 Đèn mổ TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 01/PL-NPC/23 Còn hiệu lực
06/02/2023

120504 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIX VIỆT NAM 01/2023/KQPL-PROVIX Còn hiệu lực
22/02/2023

120505 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 23022023/PL-HDG Còn hiệu lực
24/02/2023

120506 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 090-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

120507 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

120508 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

120509 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

120510 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023