STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
1291 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

1292 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

1293 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

1294 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

1295 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

1296 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM 02/2023-PL/YTVN Còn hiệu lực
29/03/2023

1297 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 10/PLYV Còn hiệu lực
07/04/2023

1298 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-082023/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/04/2023

1299 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 19052023_001/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

1300 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 19052023_003/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

1301 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HANAMED 02/2023/PL/HANAMED Còn hiệu lực
12/07/2023

1302 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN 2023005/PLTTBYT-TA Còn hiệu lực
12/07/2023

1303 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 29-PL-AL Còn hiệu lực
13/07/2023

1304 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI GT/KQPL/03/2023 Còn hiệu lực
07/11/2023

1305 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 13-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
27/07/2023

1306 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TMDV & XNK THĂNG LONG 012023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2023

1307 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TMDV & XNK THĂNG LONG 012023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2023

1308 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TMDV & XNK THĂNG LONG 012023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2023

1309 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TMDV & XNK THĂNG LONG 012023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2023

1310 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TMDV & XNK THĂNG LONG 012023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2023

1311 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Alvo/01/2023 Còn hiệu lực
24/08/2023

1312 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 23-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
22/08/2023

1313 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT 01/2023/KQPL Còn hiệu lực
23/08/2023

1314 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23082806/MP-BPL Còn hiệu lực
31/08/2023

1315 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 94/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

1316 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 25.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

1317 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ 02/BH-2023 Còn hiệu lực
07/10/2023

1318 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Comen/01/2023 Còn hiệu lực
14/10/2023

1319 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 76/PL-VQ Còn hiệu lực
30/10/2023

1320 BÀN MỔ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 134-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2023